LEDERTEAMET: Fra venstre: Daniel K. Eik - Avdelingsleder Rør , Sten M. Birkeland - Distriktssjef, Christian Bernbo - Avdelingsleder Kulde, Jostein Westerlund - Avdelingsleder Entreprise , Jan Ivar Westvik  - Avdelingsleder Service.

– Vi skal være en foretrukken leverandør og servicepartner for Haugalandet og Sunnhordland, forteller distriktssjef Sten M. Birkeland i GK Inneklima.
GK har nylig overlevert en totalteknisk entreprise til det nye 24/7-bygget sentralt i Haugesund. Det vil si tekniske anlegg for ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rørleggerarbeid og elektro.
– I dette prosjektet har vi levert smarte, energieffektive tekniske løsninger som sørger for optimalt inneklima med svært lav energibruk. Det innebærer blant annet moderne løsninger som behovsstyrt ventilasjon som ved hjelp av sensorer slår seg på når du ankommer arbeidsplassen din, forteller Birkeland. 

Vil være servicepartner
Ved kontoret som holder til i Norheim Næringspark har selskapet 42 ansatte med kompetanse innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon og rør. Avdelingene samarbeider tett med GK-kontorene i Stavanger og Odda. Selskapet bidrar ikke bare til å sette opp nye bygg, men søker å være med bygget gjennom hele livsløpet som servicepartner.
Gjennom GKs lokale tilstedeværelse tilbys kundene et bredt spekter av servicetjenester, inkludert driftsstøtte, tilpasset behovet hos den enkelte.
– Gjennom optimal drift av tekniske anlegg hjelper vi våre kunder med å oppnå godt inneklima til riktig energibruk. Vi utvikler stadig våre verktøy som kan lese, varsle, avdekke og rette avvik ved de tekniske anlegg. Vi stiller raskt opp om det oppstår driftsstopp i anlegg hos våre kunder.  Vakttelefonen vår er alltid betjent, men vi ønsker å gå fra havaribasert til preventivt vedlikehold. Flere av løsningene kan også benyttes i eldre bygg, påpeker Birkeland.

24/7-bygget har et avansert teknisk ”hjerte”.

Rørtjenester til privatmarkedet
GK Rør er foreløpig siste tilvekst til kontoret i Haugesund. Med oppstart i 2016, har rørvirksomheten tatt en god posisjon i regionen, og tilbyr sine tjenester både til privatmarkedet og proffmarkedet. Daniel Eik tiltrådte rollen som avdelingsleder oktober 2018 og lover mer synlighet i markedet.
Året 2019 kommer til å bli et travelt år for rørbransjen generelt. Jeg tenker da på alle oljetankene og oljefyrene som må fjernes. For at kundene ikke skal fryse må disse erstattes med annen energiløsning før fyringsforbudet trer i kraft 2020. Da gjerne fornybare energiløsninger. Vi har både kompetanse og er leveringsdyktige på dette området.
Ordreinngangen er god, og vi søker stadig flere, dyktige servicerørleggere, forteller avdelingsleder Daniel Eik i GK Rør Haugesund.
Akkurat som i GK Inneklima, er det et sterkt fokus på kompetanse i GK Rør, som er en aktiv lærlingbedrift med et tett samarbeid med fagmiljøet på Åkrehamn vgs.
– Vi satser hardt på intern kompetanseheving i bedriften og nyter godt av å ha et stort konsern i ryggen med tanke på kurs og opplæring, påpeker Sten Magne Birkeland i GK Inneklima.

Stort skandinavisk konsern
GK Inneklima AS og GK Rør AS i Haugesund er en del av GK Gruppen AS, som er et ledende teknisk entreprenørkonsern i Skandinavia med over 6 milliarder i omsetning og 3400 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Ved siden av ventilasjon, kulde, byggautomasjon og rør, tilbyr konsernet tjenester innen elektro og sikkerhet.