Månedens bedrift i januar må bli Haugesund Pistol- og Curlinghall AS, selskapet som har reist Kuleisen, den nye, flotte tilveksten i Haugesund Idrettspark. 

Hallen ble offisielt åpnet fredag 18. januar av byens ordfører, Arne-Christian Mohn, som også tok det første spadestikket. I sentrum for det hele sto primus motor hallsjef Kjell Olav Nuntun, som har styrt byggingen av et moderne og avansert bygg og som har klart å holde seg innenfor kostnadsrammen. Det skyldes en imponerende dugnadsinnsats av medlemmene i det to idrettsklubbene. Omkring 100 av dem har deltatt underveis for å understøtte prosjektet og dermed spare entreprenørene for unødvendige arbeidstimer.  Det er bare å la seg imponere over den innsatsen som er lagt ned av Nuntun og de mange frivillige omkring ham. Det er dessuten er poeng at de kun har valgt lokale firmaer til å gjennomføre prosjektet. De har fått topp kvalitet tilbake. Kuleisen framstår med et miljø og med to konkurransearenaer som mange skyttere og curlingfolk rundt om i lander vil se langt etter. Vi ønsker Haugesund Pistol- og Curlinghall AS lykke til med den driften som nå venter.