TOMMELEN OPP: Alf Kristian Kvalevåg fra Karsten Bjelland AS, Svein Alsaker fra Ferkingstad og Alsaker AS, hallsjef Kjell Olav Nuntun og Thorbjørn Kvale fra Norseg er meget fornøyd med en nye Kuleisen i Haugesund idrettspark

– Dette blir det desidert landets flotteste anlegg for våre sportsgrener, slår Kjell Olav Nuntun fast. Han er hallsjef for Kuleisen, den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb, den siste tilveksten i Haugesund Idrettspark. Hallen ble offisielt åpnet forrige fredag, selv om det fortsatt gjensto en del mindre tekniske arbeider. 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Etter å ha blitt vist rundt i flerbrukshallen av Nuntun og flere av de teknisk ansvarlige firmaer noen dager før den offisielle åpningen, er det lett å akseptere den stoltheten han gir uttrykk for. De nye idrettshallene i nybygget framstår som et svært moderne og desidert i tiden med sine avanserte og grønne energi- og klimaanlegg, flotte konkurransearenaer og godt tilrettelagte publikumsområder. Skytebanene i første etasje blir Nordens største. Curling-etasjen ovenfor blir landets flotteste. Ikke uten grunn har curling-forbundet plassert Norgesmesterskapet 2019 hit den 8. – 10. februar.
– Tenker en i større målestokk kan Kuleisen i lag med sitt kommunale nabobygg sammen kjøre åtte baner samtidig til store curlingmesterkap og stevner. Til NM nå i februar er det imidlertid kun behov for å bruke isflaten i Kuleisen, påpeker primus motor og hallsjef Kjell Olav Nuntun. 

Kalkylene holder
Underveis forteller Nuntun om prosessen han og mange omkring ham har gått gjennom for å løfte prosjektet fra å være et fjernt luftslott til det gjennomtenkte og avanserte bygget som nå framstår i front ved innkjørselen til Haugesund Idrettspark. De har holdt kalkylene på 42 millioner kroner, men har vært svært nervøse for økonomien inntil ganske nylig.
– Vi hadde i prosjektperioden fått utarbeidet en BFU (bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Vest) i forhold til finansiering og drift. Denne ble godkjent av Skatt Vest og har utgjort et sentralt verktøy for finansiering, lån, tilskudd og løpende mva-refusjon i byggeperioden. Imidlertid gjorde en saksbehandler i Skatt Vest når to tredjedeler av  byggeperioden var tilbakelagt, om vedtaket om godkjenning av løpende mva-refusjon på ukorrekt grunnlag og i strid med mva-reglementet. Det gjorde at vi mot slutten av byggeperioden plutselig satt med nær 7 millioner i underfinansiering, forklarer Nuntun.  Klage måtte utarbeides, grunnlag sjekket opp igjen og saken følges tett opp.
– Omgjøring i tråd med tidligere BFU ble heldigvis innvilget 10. januar, altså like før ferdigstillelse av bygg og åpning, sier han og legge ikke skjul på at han gjerne ville ha vært denne situasjonen foruten, midt oppe i en kompleks byggeledelse. 

Stor faglig utfordring
Sivilingeniør Svein Alsaker forteller om de avanserte tekniske løsningene i bygget, i særdeleshet om temperaturnivåene i curlinghallen. Energisystemet i bygget er miljøvennlig. Produksjon av kulde til frysing av isen i curlinghallen krever mye energi. Denne energien gjenvinnes via varmepumpeteknologi til oppvarming av hele bygget. I tillegg er det 6 energibrønner hvor det hentes restvarme når det ikke er nok overskuddsvarme fra kuldeanlegget, eller når dette anlegget ikke er i drift.
Kulde hentes fra nytt kuldeanlegg plassert i Haugesund Ishall, og er koblet sammen med kuldeanlegget for ishallen ved eventuelt ekstra behov ved innfrysing av isen.
For dem har det vært et nybrottsarbeid å komponere løsninger som håndterer kravene til kjøling, varme og luftkvalitet i samme bygg, og samtidig holder investeringskostnader og driftskostnader på et minimum. Pistolklubben trenger varme, curlingklubben både kulde og varme. For Ferkingstad og Alsaker AS har dette vært en stor faglig utfordring og Alsaker venter spent på hvordan alt vil virke når alle tekniske anleggene i bygget er i full funksjon.
Nuntun legger til at Kuleisen er unik på flere måter gjennom teknologiske løsninger, overføringer og med arealer som kan snus etter hvilke skyteøvelser/konkurranser som ønskes. På dette viset kan samme areal brukes på flere ulike vis. 

NORGES FLOTTESTE CURLINGBANE, konstaterer Kjell Olav Nuntun, Svein Alsaker og Alf Kristian Kvalevåg.

En idé for andre?
Kapasiteten på byggets skytedel er Nordens største. Kombinasjonen med curlingbaner gjør Kuleisen i Haugesund til  det eneste idrettsanlegget av sitt slag i verden, påpeker hallsjef Nuntun. Han benytter anledningen til å framheve den gode dialogen de har hatt med sine respektive nasjonale forbund underveis. De har vært nysgjerrige både på samarbeidsplattformen og på valgte tekniske og administrative driftskonsept. Kuleisen i Haugesund kan bli et konsept som kan benyttes andre steder i landet. Hallsjefen mener bestemt at måten de har valgt å organisere samarbeidet på, gjør at de vil unngå innbyrdes konflikter. Han er overbevist om at det kommer til å bli et godt samboerskap. 

De ga aldri opp
Fortsatt gjenstår å få plass noen tekniske detaljer i bygget. Åpningen har imidlertid funnet sted. Når dette leses er det bare et par uker til at et Curling-NM arrangeres i Haugesund. Hadde noen spurt meg for fem år siden om jeg trodde at noe slikt var mulig, ville jeg trodd at spørsmålsstilleren kom fra en annen klode. Det ser vi hvor feil vi kan ta når vi ikke har god nok puls på en by og en region der det finnes mange mennesker som aldri gir opp idéer som de har stor tro på og som knytter nevene og stålsetter seg for å gå ut i krigen for å nå sine mål. Det er bare å gratulere både Haugesund Curlingklubb og Haugesund Pistolklubb for sin kollektive entusiasme og gjennomføringsevne. Og folkens: fellesanlegget er også åpne for publikum både på banene og i den flotte kafeteriaen. Tar du en kopp kaffe her, ofre gjerne en tanke til den store innsatsen til de som gikk foran og aldri ga opp. 

Fakta:
• Kuleisen har to etasjer, hver på 1600 kvadratmeter.
• I annen etasje ligger curlinghallen med fire fullskala baner. I tillegg er det bygget et moderne selskapslokale og kafé med moderne videoskjermer og panoramavinduer inn mot hallen. Her er også møterom for curlingklubben.
• Skytebanen ligger i første etasje. Den har to skytebaner, én på 50 meter med 12 konkurransebaner og én på 25 meter med opp til 24 baner. Den har også 70 standplasser til luftpistol. Etasjen inneholder også garderober, møterom og klubbrom.
• Den offisielle åpningen skjedde fredag 18.januar for forbund og samarbeidspartnere og hvor ordføreren i Haugesund klippet snoren. Den påfølgende helgen var det åpne dager for publikum.