Et økende antall maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland har økt fokus på nye markedsmuligheter innen offshore vindkraft. Unitechs kjøp av Hywind – Equinors flytende testmølle utenfor Sør-Karmøy – kan vise seg å være et særs viktig sjakktrekk. Deres prosjekt er en forsterkning av vår regions rolle i et framtidig stort offshoremarked. 

Tekst: Terje Emil Johannessen

– Hensikten er at Unitech skal bruke Hywind Demo til å teste ut en ny type høyspentkabel for overføring av strøm fra flytende havinstallasjoner, sier Gunnar Birkeland i Unitech til Jobb& Næring. Den flytende testmøllen 13 kilometer vest for Skudeneshavn, gir den Bømlo- og Stord-baserte bedriften gode muligheter til å teste ut sine nye høyspentkabler under svært realistiske og røffe værforhold. Men Birkeland minner samtidig om at den nye kabalen de nå skal legge mellom Hywind og landfallet på Sandve, vil ha kapasitet til å øke strømproduksjonen og inkludere andre teknologiske løsninger. Da nyheten om Hywind-kjøpet ble kjent nylig, var ikke Unitechs gründer og eier, Bernt Hellesø, sein med å invitere flere aktører med behov for å teste ut andre typer flytende havvindmøller.
– Vi ønsker å tilrettelegge dette området til beste for flere aktører som vil utvikle teknologi innen fornybar energiproduksjon til havs, sa han blant annet i den pressemeldingen som bedriften sendt ut. 

SPISSER SATSINGEN: Unitechs gründer og eier Bernt Hellesøe satser på Stord fordi han mener at det er i Sunnhordland og på Haugalandet den unike offshore og maritime kompetansen finnes. Den nye Multipurpose-dokken, sammen med forsknings- og utviklingssenteret, skal inneholde ikke bare en spissing av Unitech sin allerede store satsing på subsea, men også en satsing på fornybar energi og «marine and defence». Databilde: Unitech

– Industrien vår har våknet
– Jeg har et klart inntrykk av at industrien i vår stor-region har våknet, sier Birkeland. Han er vel kjent med potensialet i den maritime industrien mellom Stavanger og Bergen både gjennom sin tidligere lederrolle i forskningsstiftelsen Polytec og ikke minst som tidligere styreleder i Marin Energi Testsenter AS på Karmøy (MetCente). Det var en stor begivenhet da næringsklyngen, som er bygget opp omkring MetCentre i begynnelsen av november, ble tatt opp i Innovasjon Norges Arena-program. Klyngen har som ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Det skal bygges en sterk norsk leverandørkjede blant annet med å overføre kompetanse fra offshoreindustrien. Et av klyngens hovedfokusområder er utvikling av demonstrasjonsfeltet Utsira Nord. Etter det Jobb&Næring får opplyst i vårt sentrale politiske miljø, nærmer det seg en endelig beslutning i Regjeringen her. 

Ti nye år
Det har nå gått ti år siden Hywind Demo kom i drift utenfor Karmøy. Den har produsert strøm uavbrutt og vil ventelig gjøre det i minst ti år til. Unitech har som en del av kjøpsbetingelsene forpliktet seg til å fjerne og demontere vindmøllen når det blir aktuelt.
– De kommende årene kan vi bruke Hywind Demo som en hub. Vi vet at det kan bli aktuelt allerede til sommeren, sier Birkeland. Han viser samtidig til at hans nye arbeidsplass i fjor sommer fikk status som nasjonalt senter for teknologiutvikling. Det var en flott anerkjennelse. Selve senteret er under bygging på Rubbestadneset. Det skal fungere som en «katapult» for små og store bedrifter som ønsker å realisere nye, smarte løsninger. Unitech Offshore driver et spennende innovasjonsarbeid med høyspente sjøkabler. Bedriften er i ferd med å bygge en flytende produksjonslinje som muliggjør en kontinuerlig produksjon av over 4000 tonn med kabel og som kan fløtes rett om bord i et tilpasset offshorefartøy med tanke på hurtig mobilisering og legging. 

Gunnar Birkeland, prosjektleder i Unitech.

DET NYE PROSJEKTET: Dataanimasjon som illustrer Unitechs jobbing med å få bygget en flytende fabrikk på en lekter og som kan fraktes rundt om i verden der selskapet får oppdrag til å legge undersjøiske kabler.

Aluminium fra Karmøy
En av samarbeidspartnerne er NORCABLE på Karmøy, som har startet opp med en metallurgisk produksjonslinje for strømledere. Birkeland viser til at aluminium er rimeligere, sterkere og kan leveres i nærmest uendelig lengder direkte til Unitechs produksjonslinje for høyspent strømkabel. Han er forundret over at NORCABLE ikke får denne aluminiumen fra Karmøy Fabrikker. Den er ikke ren nok.
– En blomst i hatten om vi også kan hente den lokalt, sier Birkeland.
Vi har notert oss fra tidligere pressemeldinger fra selskapet at de også jobber aktivt med å bygge en flytende, avansert fabrikk på en lekter som kan flyttes rundt om i verden. Unitech Offshore har med denne produksjonsteknikken åpenbart til hensikt å utfordre de store aktørene i det internasjonale kabelmarkedet. 

Fakta:
• Selskapet Unitech har bestått i tretti år. Inntil for ti år siden drev Bernt Hellesø selskapet fra og i Houston i USA. Det ble deretter flyttet til Stord.
• Selskapet har hele tiden produsert undersjøiske kabler og koblinger. Flyttingen til Norge innebar at Hellesø etter hvert satset på å produsere lengre kabellengder. Denne investeringen ble gjennomført i 2012.
• Selskapet har 50 ansatte. Ved siden av virksomheten på Stord og Bømlo, er det etablert salgskontor i Houston, Perth og Singapore. Selskapet fikk nylig også et kontor i 24/7-bygget på Spannavegen i Haugesund.
• I det første hele driftsåret for Hywind Demo, 2010, leverte turbinen 7,3 GWh mot forventede 3,5 GWh. Turbinen ble utsatt for bølger opp til 11 m og viste seg mer stabil enn antatt. Den flytende installasjonen hadde ikke gitt større belastninger på turbinen enn ved installasjon på land, og vibrasjonsbelastningene var redusert i forhold til landbaserte turbiner.

Kostnadene er kuttet 70 prosent
Verdens første flytende havvindmølle kostet i sin tid 400 millioner kroner. I dag leverer selskapet enda større møller sytti prosent lavere i pris. Teknologiutviklingen går sin gang etter hvert som nye prosjekter gjennomføres og nye erfaringer gjøres. 

Hywind Demo har vært svært viktig for Equinors utvikling av flytende havvind. Møllen utenfor Sør-Karmøy var inngangen til noe som er i ferd med å bli et nytt, norsk industrieventyr. Ti år etter Hywind Demo ble satt i drift, er statsenergiselskapet vårt faktisk i ferd med å bli en stor, verdensledende aktør med prosjekter i havområdene utenfor en rekke land.
Hywind Demo ble montert med en turbin på 2,3 MW. Møllene som Equinor monterte da Hywind Scotland ble bygget ut, fikk en kapasitet på 6 MW. Bransjen er i dag godt i gang med å utvikle turbiner opp til 12 MW. Så store møller krever sterkere fundamenter og stiller også helt nye dimensjoneringskrav til de servicefartøyene som skal delta i monteringsarbeidet.
Equinors talspersoner har hatt en rekke forklaringer på det store prisfallet. En av forklaringene er at selskapet har klart å optimalisere fundamentene og hvor mye stål som kreves. En annen er fallet i oljeprisen. Drahjelp har også kommet fra et voksende marked innenfor bunnfaste installasjoner. Industrien har tilpasset seg og lært gjennom en rekke prosjekter.
Hywind Demi består av et dyptgående stålskrog som stikker 100 meter under havflaten. Skroget er fylt med 3500 tonn ballast. Hele konstruksjonen veier 5300 tonn. Den er festet til havbunnen via kjettinger til tre ankere. Diameteren på rotoren er 82,4 meter.