MARKANT NYBYGG: Du kan knapt unngå å legge merke til Multi Industriers nybygg hvis du passerer Aksdal Næringspark på E39.

Er det en ting John-Steinar Pedersen har lært seg å leve med, så er det svingninger. Voldsomme svingninger. I fjor 240 millioner i omsetning; i 2019 nesten dobbelt så mye, takket være en kontrakt verd over 297 millioner kroner med Aibel for vedlikeholdsarbeid på Njord Bravo. Dette er en av de største avtalene Aibel noensinne har inngått med et lokalt firma.

Tekst og foto: Egil Severeide

– Vi har gjort denne typen oppdrag mange ganger, så vi vet godt hva som venter oss, sier Pedersen, daglig leder i Multi Vedlikehold Drift AS med tilholdssted Aksdal Næringspark. Her er lager og administrasjonslokalet samlet i et moderne industribygg i regionens logistiske hjerte.
– Multi Vedlikehold Drift AS har over tid vist at de kan levere både på pris, kvalitet og tid. I hard konkurranse ble dette vår foretrukne leverandør på dette oppdraget, repliserer Ole Sandvik i Aibel. Han har tildelt ISO-arbeidene (Isolasjon-, stillas og overflate) på Njord Bravo til Multi Vedlikehold Drift, og er glad for at lokale selskaper kan være med å by på så store oppdrag.

Målrettet
– Dette er noe vi har jobbet målrettet mot, sier John-Steinar Pedersen. Nå bygger han opp en slagkraftig organisasjon som kan håndtere en omfattende jobb. 650 mann i rotasjon fra juli av og 14-15 måneder framover. Norske og utenlandske fagarbeidere med fast ansettelse og evne til fleksibilitet i ryggmargen.
– I denne bransjen må vi stille ressurser på kort varsel. Når rigger og skip skal til kai for vedlikehold er liggetid en kritisk faktor. Taksameteret går om de blir liggende for lenge, så her må det jobbes effektivt og systematisk. Vi har skaffet oss solid erfaring, og har et nettverk som gjør det mulig å bygge opp og ned på kort tid, sier Pedersen.
Multi Vedlikehold Drift AS som har hatt leveranser til Aibel i dokken i et par år, hadde samme ISO-arbeidene for Aibel på landstrømjobben til Johan Sverdrup på Kårstø og sist, TK Atlanta, på verftet i Haugesund. Selskapet har også foretatt vedlikeholdsoppdrag for Hydro på Karmøy og levert priser på Hydros utvidelse på Husnes, men det er olje og gass som er hovedmarkedet.

Eier alt
Det er haugesunderen Rune Simonsen som er 100 prosent eier av Multi-selskapene. Han jobbet sammen med Pedersen med stillasbygging da Kårstø-anlegget ble bygget tidlig på 1980-tallet, og etablerte firmaet i 2002. Pedersen jobbet i flere år i bemanningsselskapet Manpower før han i 2011 igjen bestemte seg for å jobbe sammen med Simonsen og ble daglig leder i selskapet.
– Det har vært en spennende reise i en konjunkturømfintlig bransje.
Vi er Beerensberg og Kaefer light, oppsummerer John-Steinar Pedersen.