Datategning av den planlagte motorparken på Karmøy. Illustrasjon fra Fjord Motorpark.

Styreleder Arvid Grimstvedt i utbyggingsselskapet Fjord Motorpark Eiendom AS ser fram mot lysere dager. Etter hvert som kruttrøyken har lagt seg etter en engasjert og avklart politisk debatt om motorpark-prosjektet, ser han fram til de første røykskyene fra anleggsarbeidet. Men før man kommer så langt, er det flere formaliteter som må på plass.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen 

–Nå venter vi på at Karmøy kommune skal sende over ekspropriasjonssaken til retten. Når det har skjedd, sendes søknad til Fylkesmannen om forhåndstiltredelse. Selve rettssaken kommer sikkert ikke opp før i høst eller vinter, mens saksbehandlingstiden for søknaden om forhåndstiltredelse er to til tre måneder. 

Løpet er lagt
Han tror ikke det blir mer politisk bråk om saken i Karmøy kommune. Spørsmålet om ekspropriasjon er ferdig behandlet i kommunestyret, administrasjonen har de nødvendige fullmakter for å følge opp saken. Det skjedde i februar i fjor og dette vedtaket ble også godkjent av fylkesmannen. Kommunestyret får saken tilbake når retten har fastsatt skjønnet og prisene er avklart.
–Forklaringen på det er så enkel at det er kommunen som eksproprierer, men vi betaler.
I tillegg skal spillemiddelsøknaden også behandles politisk, påpeker han.
–Ikke mer politisk bråk, med andre ord..?
–Vi har alle vært enige om at ekspropriasjon ikke var noen god løsning. Når situasjonen ble slik som den ble, var det imidlertid ingen vei unna. Når vedtaket er gjort, og fylkesmannen har sagt sitt om lovligheten, handler det nå om at det skal følges opp. Det er ikke mer å krangle om. Vi håper at det dermed også blir mer ro omkring prosjektet og at vi nå kan få konsentrere oss om å gjennomføre det.
–Er du nå helt sikker på det?
–Når vi vet hvor kronglete veien har vært fram til i dag, kan vi selvsagt ikke ta alt for gitt. Men signaler fra flere kanter tyder på at vi er nå inne på et mye smulere farvann, for å si det med et kystens språk, svarer Grimstvedt. Han utelukker med andre ord ikke at det fortsatt kan bli noen etterslenger fra karmøybuer som er uenig i at motorsportsenteret skal bygges sør og sørøst for flyplassen på Helganes. 

En grundig vurdering
–Og motivasjonen er fortsatt like stor blant alle foreningene som står bak prosjektet?
–Alle er preget av at det tok så lang tid hos Fylkesmannen. Det skapte mye usikkerhet. Når svaret først kom, må det sies at Fylkesmannen har gjort en veldig grundig vurdering. De har gått inn i alle aspekter i saken og veid for og imot. Alle har landet til kommunens og Fjord Motorparks fordel. Det har løftet stemningen igjen. Jeg er med andre ord optimistisk i forhold til stemningen blant de mange prosjekteierne. Meldingene fra dem understreker at behovet for anlegget øker år for år. Begge forbundene som organiserer motorsporten her i landet påpeker dessuten på nytt at det mangler et slikt anlegg i vår landsdel, påpeker Grimstvedt og legger samtidig til at også motorsportsaktørene i Bergensområdet har fulgt godt med hva som skjer med Fjord Motorpark og ser fram til anleggsstart. Det er attraktivt også for dem.

Mange positive ringvirkninger
–Og hva med deg selv? Dette har blitt et mye lengre og tøffere løp enn hva du sikkert opprinnelig forestilte deg?
–Det burde jeg kanskje først si noe om når første byggetrinn er gjennomført. Samtidig er det klart at motivasjonen min fortsatt er på topp fordi det her er snakk om et usedvanlig godt prosjekt, ikke bare for de deltakende klubbene, men også for hele regionen. Analysene har antydet 90.000 ekstra besøkende til regionen. Kommersielle tiltak som for eksempel eventer kommer i tillegg. Det er snakk om ringvirkninger som er formidable. Potensialet for økt trafikk på Helganes er også et viktig aspekt i disse tider. For meg er det dette som er spennende og som gjør at jeg og alle omkring meg holder tak i prosjektet. Det er snakk om «vinn-vinn» for mange. 

Arvid Grimstvedt

Mange arbeidsplasser
Grimstvedt viser også til at Karmøy kommune har planer om å utvikle et næringsområde mellom motorparken og flyplassen. Allerede i dag har 16 firmaer satt seg på listen fordi de kan tenke seg å etablere seg her. Ingen av dem gjør det om ikke Fjord Motorpark kommer. Vi snakker om mange arbeidsplasser. Også en større utenlandsk reiselivsaktør innen «Extrem»-markedet som henvender seg til «unge & risikosøkende» har undersøkt mulighetene for et nytt hotellbygg i området. Det er såpass konkret at det foreligger en intensjonsavtale med Karmøy kommune om et slik spennende prosjekt. Selskapet kjenner godt til Norge og ser et stort potensial i hele Vestlandsregionen med utgangspunkt i en mulig framtidig «hub» på Helganes. 

Blir nok mer enn 120 millioner
–Etter hvert som tiden har gått – har dere vært nødt til å justere kostnadsrammene?
–Vi må nok gjøre det. Prisveksten har vært stor i løpet av de årene som har gått. Dessuten er det slik at entreprenørene har mange oppdrag, noe som også påvirker prisbildet. Vi mener at dette er håndterbart fordi anlegget er stort og ulike byggetrinnene må tilpasses de økonomiske rammene vi har, svarer han og minner samtidig om at de opprinnelige kalkylene var summert opp til ca. 120 millioner kroner. Han legger til:
–Det som er viktig for oss er å få lagt infrastrukturen under bakken på plass. Bygningsmassen blir minimal. Ingen har tenkt å flotte seg her.
Arvid Grimstvedt venter spent på fortsettelsen. 

Datategning av den planlagte motorparken på Karmøy. Illustrasjon fra Fjord Motorpark.