Et av særpregene med Husøy havn og næringspark er at bedriftene har tilgang på naturgass som energikilde i sine produksjoner.  Gasnor har i dag 15 kunder i næringsparken. De bruker i år en energimengde på tilsammen 180 GWh

Salgsleder for  Industri i selskapet, Harald Arnøy, har tall på hvilken miljøgevinst dette gir om alternativet var olje som energikilde. De femten bedriftene reduserte CO2-utslippene sine med nærmere 20.000 tonn CO2 per  år. Tilsvarende er NOx-utslippene redusert med 87.840 kg, SO2 med nærmere 280.000 kg og støvutslippene med 14.400 kg.  Arnøy mener at det er viktig å flagge dette positive aspektet med drift av moderne industribedrifter i havneparken. Naturgass er et konkurransefortrinn. Ved siden av kraftig reduserte utslipp, reduseres også driftskostnadene for den enkelte kunde. Med tanke på at kapasiteten på gassnettet fram til Husøy er betydelig større enn hva som forbrukes i dag, er det rom for flere større nyetableringer i parken som er avhengig av tilgang på energi.
Nærmere 200 bedrifter på Haugalandet er i dag tilknyttet Gasnors rørledningsnett. Bedriften leverer også naturgass som LNG fra egne anlegg på Karmøy og på Kollsnes i Øygarden. 24 tankbiler og en tankbåt transporterer den flytende naturgassen til mottakere over hele landet. Over 30 ferger og andre skip bruker LNG som drivstoff.  Energiprodusenten har 54 ansatte fordelt på hovedkontoret på Karmøy og kontorer i Bergen og Oslo.  Gasnor er et heleid datterselskap av Norske Shell.