KTM Shipping AS har gjennom 37 år utviklet seg til å bli en dyktig speditør i et internasjonalt marked. Det har gått 18 år siden virksomheten ble flyttet fra Kopervik til Husøy havn.
– Vi har vært en viktig aktør i jobben som er gjort for å bygge opp Husøy havn til et stadig viktigere transportknutepunkt for hele Vestlandet, sier daglig leder Torfinn Gaupås.  

Bedriftens hovedfokus har vært og er å kunne tilby kundene skreddersydde løsninger i sjøtransport med tilhørende terminalfunksjoner og lagerkapasitet.
– I økende grad har vi fått forespørsler om å håndtere og mellomlagre varer som ikke trenger å ligge nær kaikant. Det har vi nå gjort noe med, kringkaster Gaupås.  Han forteller at KTM Shipping har kjøpt en 22 mål stor tomt lenger vest i næringsparken der selskapet planlegger å bygge lagerkapasitet  for bulkvarer, landbruksprodukter, rullende kjøretøy samt fôr og materiell til oppdrettsbransjen. – Innenfor et så stort areal er mulighetene store, også for eventuelt nye samarbeidspartnere fra storregionen som kan tenke seg å utvikle tomten sammen med oss, slår han fast.  Her er med andre ord rom for innspill før byggeplaner fryses fast.

I kraftig utvikling
KTM Shipping har vært gjennom en rivende utvikling. De siste årene har bemanningen økt med 7-8 personer og teller i dag 23. Omsetningen passerte i fjor 47 millioner kroner – og peker oppover. Bedriften har underveis investert i moderne utstyr og en rekke lager- og terminalbygg.
– Sjøtransport har et stort vekstpotensial i sin alminnelighet og for Husøy Havn i særdeleshet med vår sentrale beliggenhet langs hovedleia og tett på hovedvegsystemene nord-sør og øst-vest i Sør-Norge. Vårt mål er være med på å utvikle logistikkfunksjonene både på land og på sjø, sier Gaupås. 

Finner alltid en løsning
KTM Shipping samarbeider med en rekke rederier langs kysten. For å bidra til at rederiene har en så effektiv hverdag som mulig, sørger speditøren for at organiseringen på landsiden er smidig og infrastrukturen effektiv.
– Dessuten er det viktig for en speditør i et internasjonalt marked å ha en god geografisk kjennskap og tilhøre et profesjonelt transportnettverk, slår Gaupås fast og fortsetter:
– Vi i KTM Shipping ønsker alltid å legge til rette for at kundene våre fra Fitjar i nord til Bokn i Sør skal benytte seg av sjøtransport så langt det lar seg gjøre. Med vår kompetanse, gode nettverk og infrastruktur finner vi alltid en løsning på sjø som er effektiv og prismessig konkurransedyktig, legger salgssjef Martin Torkelsen til.