Dette er den siste saken artikkelserien i denne omgang.  Derfor hadde jeg lyst å dele en betraktning med dere. Det er at selv om det nå er tid for pepperkaker, gløgg og krydder i førjulstida, så er kanskje en klype salt viktigst å huske på både når man ansetter og vil bli ansatt av noen. 

I jobben i NAV Marked treffer vi hver dag mennesker fra alle deler i rekrutteringsprosessene. Vi treffer arbeidsgivere, kandidater, bemanningsbyråer og andre former for rekrutteringseksperter. Og som alle andre mennesker er alle disse til sammen litt av en krydderbukett – en sammensatt gjeng både på godt og på vondt. 

Det har slått meg flere ganger at mange ikke er Obs på at ikke alle som rekrutter-
er er profesjonelle på akkurat rekruttering.  Forskjellene er veldig store fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, på hva de er gode på i rekrutteringsarbeidet og hva de faktisk syns er viktig å se på i en rekrutteringsprosess. Som alle andre fagområder er det stort rom for prøving og feiling, og ofte vanskelig å finne rett og galt i disse prosessene. 

Noen bedrifter rekrutterer gjennom svært strømlinjeformede prosesser som er gjennomprøvd og uttestet. Andre tar en kjapp samtale og så ansetter de. Og de aller fleste gjør noe midt imellom disse to variantene.  Og mulighetene for å gjøre både godt og dårlig arbeid her vil jeg si er svært store, og ofte er resultat-
ene og veivalgene veldig personavhengige. Her spiller både kunnskap, holdninger og følelser en stor rolle i arbeidet.   

I tillegg til arbeidsgiverne, så har vi veldig mange aktører som lever av å gi råd og veiledning både til arbeidsgivere og kandidater i denne bransjen. Mange av disse er kjempeflinke eksperter som har mange gode råd og tips, som sikkert er vel verd å betale for. Men her finnes også en del aktører som ikke er skikkelig seriøse og kanskje ikke alltid erfarne nok. 

Poenget mitt med å ta opp dette temaet, er at jeg ønsker at kandidatene må være enda flinkere å ta til seg gode råd med en klype salt.  Jeg Googlet uttrykket «Å ta noe med en klype salt» – og en av flere gode forklaringer på dette uttrykket var å «ikke fullstendig godta noe» – «ha en naturlig skepsis til en påstand».  Jeg tror det er svært viktig å gjøre dette i rekrutteringsverdenen. 

Det finnes utallige råd, tips og oppskrift-
er på hvordan man skal, bør og må gjøre ting for å skaffe seg jobb. De aller fleste rådene man finner på nettsider, aviser og magasiner er generelle råd. Løsning-
er noen altså har opplevd virker bedre flere ganger enn andre løsninger. Men de er ikke svar med 2 streker under. Det er veldig viktig å ta med seg.  Ett råd kan være veldig godt knyttet til en stilling i en bedrift, men vil være fullstendig galt til en annen stilling – gjerne i samme bedrift eller i alle fall til en annen bedrift.  Ta disse rådene med en klype salt! 

Ta utlysningstekster for eksempel! Ofte inneholder de summen av den «Perfekte kandidaten». Hvis alle bare søkte på jobber hvor de tilfredsstilte alle krav i en stilling, så ville det antakelig blitt sendt svært få søknader. Og å skifte jobb hvis du fra før kunne alt i jobben du søkte på, ville vel også være litt unødvendig. De fleste – spesielt ved jobbytter – ønsker jo også noen nye utfordringer når man skifter jobb. Ta utlysningstekstene med en klype salt!

Og så kandidatene. Vi ser mange kandidater som kan veldig mye mer enn det de kommer på å ta med på en CV’en og søknaden sin. Arbeidsgiver bedømmer CV ut fra det som står der, og gjetter gjerne på at det mangler hvis det ikke gjør det.  Mens kandidaten tenker at arbeidsgiver sikkert forstår! Det å skrive søknad og CV er jo et helt fag i seg selv – og de aller fleste kandidater er jo ikke spesialister på dette.  Ikke tenk at disse er absolutter som forteller den store og hele sannhet om kandidatene. Så arbeidsgivere – ta også søknad og CV med en klype salt!

Så hvem er det som bør få pepper? Det ville kanskje være noen som sa at folk absolutt måtte følge deres råd. Men det gjøres heldigvis sjelden. Det er heller i bruk at rådene blir oppfattet som absolutte, og blir veldig forvirrende, siden det alltid finnes råd som går mot hverandre. Så ta dem med en klype salt! 

Jeg kunne fortsatt fra område til område – men dere har nok allerede forstått at det samme gjelder her: Rådene mine må dere ta med en klype salt!  

Takk for følget og en riktig god jul til dere alle!