HER PRODUSERES SMOLTEN: Det er store kar i den nye produksjonshallen, der smolten skal vokse før den distribueres til sjøanleggene til Grieg Seafood i Rogaland. Om 2-3 år skal også anlegget i Trosnavåg la laksebarna vokse seg store i sjøanlegg. Foto: TEJ

Oppdrettsnæringen har fått et enda sterkere fotfeste på Bokn. Grieg Seafood har nå gjennomført den tredje utvidelsen av smoltanlegget i Trosnavåg. Her produserer en stab på 13-14 medarbeidere fem millioner laksebarn med en gjennomsnittsvekt på 250 gram. 

Trosnavåg er en nesten bortgjemt plass på vestsiden av Vestre Bokn. Anlegget til Grieg Seafood troner ned mot vågen ut mot Karmsundet, omgitt av bergnabber som gir god beskyttelse mot både nord- og sønnavind. Satsingen som selskapet gjør her er en god illustrasjon på det store vekstpotensialet i oppdrettsnæringen. Opprinnelig var det Øvrebøfamilien som startet med smoltproduksjon i Trosnavåg på i 1984 samtidig som Olav Alvestad startet  på Hognaland. Fjorten år seinere overtok Grieg Seafood anlegget i Trosnavåg. Anlegget på Hognaland ble oppkjøpt i 2003.   Den gang hadde anlegget i Trosnavåg to ansatte som produserte 400.000 smolt a 70 gram.  Utbyggingen som ble gjennomført i 2005/2006 gjorde det mulig å utvide årsproduksjonen til 2,5 millioner lakseyngel med en snittvekst på 80 gram. Antall ansatte ble fordoblet til fire. I 2010 ble det investert i en ny produksjonshall etter at myndighetene hadde gitt lokasjonen konsesjon til å utvikle fem millioner smolt i året. Antallet ansatte ble deretter fordoblet én gang til. 

Et stort løft
Det landbaserte oppdrettsanlegget må ha levert gode resultater. Omkring årsskiftet 2017/2018 investerte selskapet omkring 140 millioner kroner i ytterligere en produksjonshall samt et nytt administrasjonsbygg på kaikant. Det ferdigbygde anlegget er tatt i bruk seinhøstes. Da vi besøkte «fabrikken» i slutten av november, traff vi produksjonssjef Atle Jøsang sammen med utførende entreprenør, Jan Magne Mæland i Mæland Bygg AS og byggeleder Tor Henning Mæland. Jøsang la ikke et øyeblikk skjul på at han og selskapet er særdeles fornøyd med sluttresultatet. Den nye produksjonshallen fungerer perfekt; administrasjonsbygget er et stort, moderne løft for arbeidsmiljøet og for firmaets stedlige representasjon.
– Vi har nå lagt et grunnlag for videre utvikling av virksomheten, sier Atle Jøssang etter å ha fortalt oss om alle de praktiske og tekniske utfordringene som måtte løses for å få gjennomført det store byggeprosjektet. Vegsystemet dit måtte utbedres, kaikant mot sjø bygges. Strømforsyningen til Bokn ble også forsterket. Det ble lagt ny kabel fra Karmøy som kommer inn i Trosnvåg og går videre til Rogfast.

TAKK FOR GLIMRENDE UTFØRT JOBB! Produksjonssjef Atle Jøsang i Grieg Seafoods anlegg i Trosnavåg på Bokn takker Jan Magne Mæland i Mæland Bygg for perfekt utført jobb. Bak står Tor Henning Mæland, som har vært byggeleder. De står foran det nye administrasjonsbygget og den nye produksjonshallen.
Foto: TEJ

Godt snekkerarbeid
Byggmester Jan Magne Mæland i Mæland Bygg AS er på sin side svært glad for god tilbakemelding for utført oppdrag. Det har gått sju år siden at den Stavangerbaserte bygg-entreprenøren etablerte en filial Nord for Fjorden da hans sønn Tor Henning Mæland valgte å bosette seg på Austre Bokn. De har hovedfokus på husbygging, men sier ikke nei til større oppdrag. Selskapet nord for Fjorden har fem ansatte på lønningslisten og ytterligere to innleide fra et Sveiofirma for å ta unna oppdragsmengden. Far og sønn Mæland er tydeligvis stolte over å ha levert alle bygningsmessige arbeider i Trosnavåg og lyser i øynene når vi inspiserer det nye administrasjonsbygget med sine moderne kontorer, møteroms-fasiliteter og faktisk også overnattingsrom. Gode løsninger, høy kvalitet, spennende arkitektur, godt snekkerarbeid.  

 God dialog med kommunen
Oppvarmingen hentes fra et borehull som går 200 meter ned i grunnen og som gir tilstrekkelig energi til å dekke anleggets behov. Kontorbygget har spesial-
laget kledning og som bidrar til at det glir inn i landskapet. Jøsang skryter av Bokn kommune. Samarbeidet har vært utmerk-
et. Forholdene er lagt til rette.
– Det har vært tydelig at Bokn kommune ønsker denne type arbeidsplasser og er åpen også for andre prosjekter med andre involverte selskaper, sier Jøssang og påpeker samtidig at selskapet bevisst har valgt å bruke lokale leverandører i prosjektet. Odd Grønnestad har vært entreprenør, Meland Bygg levert alle bygningsmessige arbeider. 

400 meter veg
– Og nå er det slutt på investeringene, spør vi forsiktig.
–Ikke helt, svarer Jøssang. På grunn av for lav dybde i vågen utenfor anlegget, må de lage ny kai for brønnbåtene som skal betjene anlegget. Den skal bygges lenger ute i vågen og de må bygge 400 meter veg fra anlegget og ut dit. Prosjektet starter opp kommende år og skal være ferdig i 2020.
Mer informasjon formidler han når han viser oss den svære, nye produksjonshallen. Helt fram til nå har de utviklet smolten i ferskvann hentet fra et nærliggende vann på øya. Ny teknologi har ført til at uttaket av lokalt vann blir stadig mindre fordi vannet i anlegget resirkuleres og går gjennom en avansert renseprosess. Alt oppsamlet slam fra anlegget samles opp og videreforedles til gjødsel for gårdbrukerne. 

LAKS I RØR: I den nye, moderne produksjonshallen går laksebarna i rør tilbake i bassenget etter at de har vært innom nabolokalene til vaksinering. Foto: TEJ

Vokser ut i sjøen
– Dere har fått konsesjon for å foredle fram enda større laks i dette anlegget. Hva innebærer det?
– Vi har fått konsesjon for å kunne la den unge laksen vokse til en snittvekt på 1000 gram før den blir transportert til andre sjøanlegg i nettverket vårt. Snittvekten på all levert smolt i år var 250 gram. For 2019 skal snittvekten økes ytterliggere til 350 gram. Dette gjøres for å korte ned produksjonstiden i sjøen.  Innen 2-3 år må yngelen i sjø i en periode også hos oss. Produksjonstiden hos oss fra rogn til leveranse til sjø er fra 10-20 måneder. I sjø er produksjonstiden fra 11- 16 måneder på en 4-5 kg laks. Vi sitter med andre ord ikke stille lenge om gangen i dette selskapet, smiler han. All laks de dyrker fram i de to anleggene på Bokn leverer de videre til selskapets andre anlegg i Rogaland. De ligger på Rennesøy, Finnøy, Bokn, Sandnes og Kvitsøy. Stamfiskanlegget til selskapet ligger i Erfjord i Suldal. Selskapet har lov til å produsere 1800 tonn laks årlig på anleggene sine i Rogaland. Totalt på land i Bokn kommune er rammen 2050 tonn. 

Fiskeledninger
– Hva vil være status her om 10 år, spør vi nysgjerrig?
– Det er også jeg spent på. Vi har mulig-
ens revet den eldste produksjonshallen og erstattet den med en ny. Som sagt er det aktuelt for oss å produsere større fisk, også i et sjøbasert anlegg. Men per i dag er vi først og fremst fornøyd med hva vi har fått til i løpet av det siste året og de planene vi har for vegforbindelse til brønnbåtkaien det kommende året. Det har vært et langt skritt å få alt dette til og det er sikkert flere enn meg i selskapets ledelse som vil suge litt på denne karamellen før vi tar nye skritt, svarer produksjonssjef Atle Jøsang idet han viser meg den avanserte produksjonshallen og stiller seg mellom slangene som pumper smolten tilbake til de svære karene etter at de har vært innom vaksineringsanlegget i nabobygget. Snakk om moderne industrianlegg. Dette er framtidens Norge. Fiskeledninger erstatter olje- og gassledninger.