Resultatene fra Sparebanken Vests næringslivsbarometer Vestlandindeks 4/2018 tyder generelt på en stabilisering av vestlandsøkonomien på et godt nivå, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik

Det er bare i oljefylket Rogaland at optimismen i bedriftene øker, viser Vestlandsindeksen.

Til tross for kraftig oljeprisfall i høst, er det fortsatt oljerelatert bedrifter som er mest optimistiske på Vestlandet. Dette reflekteres i at oljefylket Rogaland er det eneste hvor optimismen øker. Svakest er utviklingen i Sogn og Fjordane.
Resultatene fra Sparebanken Vests næringslivsbarometer Vestlandindeks 4/2018 tyder generelt på en stabilisering av vestlandsøkonomien på et godt nivå. En moderat vekst i sysselsetting, etterspørsel og investeringer bidrar til å trekke resultatindeksen opp i fjerde kvartal. Særlig bedrifter med betydelige deler av omsetningen knyttet opp mot petroleumsnæringen bidrar til den positive utviklingen.
I foregående Vestlandsindekser har petroleumssektorens opphenting vært et gjenvendende tema.
Ved inngangen til 2018 så vi at bedrifter med høyere andel av omsetning knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet igjen hadde forventninger på nivå med sektorer skjermet fra petroleumsvirksomhet. Vestlandsindeks for fjerde kvartal viser at den positive utviklingen i petroleumsnæringen har holdt frem, mens bedrifter skjermet for næringen har hatt en tilnærmet flat utvikling.
I tråd med at investeringene igjen tar seg opp på norsk sokkel, ser vi nå at bedrifter med en større andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet har markant høyere forventningsindeks enn bedrifter med liten eller ingen tilknytning til petroleumsnæringen, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik