– Vi må gripe sjansen, nå, sa Simon Næsse. Han kom med det aller viktigste signalet under årets Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst IKS i Maritim Hall 29. november. Temaet var «Grønn industriell framtid» og karmøypolitikeren plasserte seg midt inne i smeltedigelen av tøffe politiske utfordringer som presser seg fram og som det må tas standpunkt til.

Kjernespørsmålet er om vi følger med og er villige til å ta tak i de nye mulighetene som åpner seg. Simon Næsse er tydeligvis ikke et øyeblikk i tvil. Han mener at  tiden nå er kommet for å ta sjansen. Noen av oss er nødt til å gå den ekstra mila.
– Jeg er overbevist om at vi er de rette folkene til å gjennomføre dette, sa Simon Næsse. Styrelederen i MetCentre på Karmøy vil at Haugalandet og Sunnhordland skal sette seg i førersetet for Norges satsing på flytende havvinds-installasjoner. Bakgrunnen er at det er en overveiende sannsynlighet for at Regjeringen i nær framtid velger Utsira Nord som et av to demonstrasjonsfelt for flytende vindkraft i norske havområder. Spiller den lokale industrien og aktørene i kraftmarkedet kortene rett, kan stor-region-
en raskt komme i posisjon til å skape mange tusen nye arbeidsplasser. Simon Næsse illustrerte dette potensialet med å vise en oversikt over hvilke tjenester og hvilken kompetanse som kommer til å bli etterspurt både i land og til havs om det blir satt kraft bak satsingen.

REGIONEN HAR ALT SOM KREVES: Dette er et av lysarkene som Simon Nesse brukte i foredraget sitt. Det gir en glimrende oversikt over hvilken kompetanse stor-regionen vår kan tilby i en voksende havnæring.

Merker markant økt interesse
Simon Næsse fortalte deltakerne på Agendakonferansen at MetCentre de to siste årene har merket en markant økt interesse for å ta i bruk testområdet selskapet har konsesjon for og som det drifter ut fra sørvestspissen på Karmøy. I forbindelse med Hywind-piloten som ble plassert i havet her, ble det bygget opp en infrastruktur som kan ta imot flere piloter. Den ferskeste avtalen inngikk MetCentre så seint som den 5. oktober i høst med de samarbeidende selskapene Innogny  (Tyskland), Shell og Stiesdal Offshore Technologies. De skal investere 18 millioner Euro på å teste ut en flytende vindmølleteknologi som Siemens har utviklet. Det skal skje 10 km utenfor Karmøykysten der havdybden er på 200 meter. Fundamentet skal bygges i Danmark og turbinden skal bli installert i Grenaa før den flytende installasjonen vil bli slept til Karmøy-kysten og satt i drift i løpet av 2019. 

Forsterket innsats kommer
I foredraget sitt var Næsse overbevist om at miljøtilstanden på kloden vil presse fram forsterket innsats for å øke produksjonen av ren energi og at en betydelig økt innsats i offshore vind er en del av løsningen. Investeringsnivået i denne energiformen i vår egen verdensdel er sterkt økende. Over 4000 offshoremøller fordelt på 94 parker produserer i dag til sammen omkring 20 GW inneværende år. Mange bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland er for lengst engasjert i den nye næringen.
Norwegian Offshore Wind Cluster, der MetCentre er en viktig aktør, har i dag 36 medlemsbedrifter hvorav nær 20 prosent fra Haugalandet og Sunnhordland. Tunge miljøer både i Stavanger og Bergen posisjonerer seg tung for å erobre en posisjon i den nye næringen som nå vokser fram. 

DEMONSTRASJONSFELTET: Dette kartet som viser utstrekningen av Utsira viser dets større og viktige strategiske beliggenhet for bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland.