ENERGI-ENTUSIAST: daglig leder Inge Løyning i Sauda Vekst. Foto: Terje Emil

– Det er på høy tid at vi fanger flammen over smelteverket, sa daglig leder i Sauda Vekt, Inge Løyning da han orienterte deltakerne på Agendakonferansen om hvordan det nå jobbes med ei grønn industriell framtid for byen innerst i Sandsfjorden.

– Klarer man å fange flammen over smelteverket, tilføres en energi på 300GWh årlig som kan brukes til ny verdiskaping. Selskapet Sauda Fjernvarme, som ble etablert i 2012, har allerede sørget for at oppvarmet vann varmer opp gater, kulturbygg og løpebanen på idrettsanlegget. Nå jobbes det konkret med prosjekter sin kan utbytte energien som i dag passerer flammeavblåsningen til Eramet. Et av de mest konkrete prosjektene er algeproduksjon. På fabrikkens nabotomt er det 20 mål ledig som kan benyttes til et slikt prosjekt. I et produksjonsanlegg som kan utvikle 200 tonn algemasse. Denne massen kan blant annet kan brukes i plastproduksjon. Oksygenet som frigjøres, kan for eksempel brukes i rekeproduksjon. 

Drahjelp fra Innovasjon Norge
Inge Løyning og Sauda Vekst har fått økonomisk drahjelp fra Innovasjon Norge til å gjennomføre et forprosjekt der alle tekniske forutsetninger for en slik satsing skal avklares, markedsforhold analyseres og forretningsmodell utformes.  Han er særdeles godt fornøyd med å være en del av Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster i Haugaland Vekst. Målet for hele prosjektet er at energikrevende bedrifter skal se de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby ved å utnytte såkalte ”sidestrømmer” fra de store industribedriftene i regionen. Mye energi går ut i lufta og volumet er så stort at det burde være interessant for mange. Det er med andre ord også snakk om flere muligheter enn de som finnes i flammen over Eramet i Sauda. 

I Energiprogrammet vises det til at typiske vekstmuligheter kan være:
• Utnyttelse av gasser for produksjon av elektrisk energi
• Utnyttelse klimagasser som råvare til annen næring
• Utnyttelse av spillvarme og annen termisk energi for oppvarming
• Utnyttelse av tilgjengelige næringsområder for storskala industriproduksjon

På konferansen minnet Tysværordfører Sigmund Lier, som leder Energiprogrammet, at det er et høyt prioritert strategisk utviklingsprosjekt for regionen som kan bidra til betydelig økt innovasjon og fornyelse.