Forbausende mange svarer nei på det spørsmålet når vi spør. Det forundrer meg… 

Referansesjekk er de fleste steder en stor og viktig del av en rekrutteringsprosess. Og det er noe som fort kan vippe folk inn eller ut av jobbtilbudet.  De aller fleste vi spør, har spurt en person om den vil være referanseperson – men ikke gjort noe mer kvalitetssikring utover det.  

Vi avdekker med jevne mellomrom at folk blir holdt utenfor jobb  – eller blir stående fast i jobber de ikke ønsker,  pga. dårlige referanser.  Det som er dumt, er at kandidaten selv ofte ikke vet om det. Personene kan gjerne ha god CV med riktig kompetanse, de kommer til intervju, opplever at intervjuet går bra – men så får de likevel ikke napp. Dette skjer gjerne flere ganger.  Opplever du dette, ja da kan det kanskje tenkes at referansen din ikke er med og dytter i den retningen du ønsker eller tror.  Da kan det være smart å sjekke ut om dette kan være tilfelle. 

Jeg vil oppfordre alle jobbsøkere til å ta en skikkelig samtale med sine referansepersoner for å høre hva de har tenkt å si om en.  Hvis du hører at din egen referanseperson sliter med å finne svar på gode ting å si om deg og kompetansen din, så er det all grunn til å stoppe opp å tenke litt. 

De aller fleste som foretar referansesjekk spør etter positive egenskaper  og egenskaper som det kan være mer utfordringer med.  Hvis du selv da ikke nevner det i intervjuet e.l, så vil dette ofte kunne slå tilbake på deg selv. Så her det viktig å finne ut hva dette kan være, og tenke gjennom hvordan du vil presentere denne «utfordringen».  Så her er rådet mitt at du sjekker ut hva referansepersonen kommer til å nevne av utfordringer de mener du har. Har du selvinnsikt, klokskap og kanskje litt humor knyttet til dette, så vil man svært ofte likevel komme godt ut av det. Prøver man å skjule slike ting, ja da tror jeg dessverre dette ofte kan være med å stanse mulighetene for deg helt.  Gjerne uten at du får tilbakemelding om det. 

Det er viktig at du klarer å presentere deg med selvinnsikt på eventuelle utfordringer. De fleste vil oppfatte det som lite troverdig at du mener du er «helt perfekt». Da blir i alle fall jeg litt skeptisk må jeg innrømme – og da er det lett å anta at folk mangler selvinnsikt.  Og god selvinnsikt er en viktig egenskap som mange arbeidsgivere ønsker seg hos en medarbeider. 

Hva gjør man om man har dårlige referanser? Sluttet du den siste jobben fordi du ikke kom overens med noen eller noen mente du gjorde dårlig jobb? Hva gjør du da?  Det kan sikkert være mange svar på dette – men jeg har bare ett råd – vær ærlig og vær i forkant. Ta gjerne dette uoppfordret opp i intervju når du blir spurt om hvilke utfordringer du har.  Men forbered deg godt på hvilken måte du presenterer det på. Test det gjerne ut på en eller flere personer du stoler på før du skal til samtale.  Det å prøve å skjule eller benekte noe som sannsynligvis kommer til å bli presentert om deg i en referansesjekk, det vil antakelig være til stor ulempe for deg selv. 

Det kan også være smart å ha flere referanser. Gjerne med forskjellige roller i forhold til deg. Det varierer en del hva som kreves rundt om kring, men det er uansett greit å ha ett godt utvalg for din egen del.  Det kan være smart å ha både personal- og fagledere som referanser. De vil ofte gjerne ha litt forskjellig blikk på hva du er god på og hva du har utfordringer på. Det kan være smart å ha med gode kunder, samarbeidspartnere og gode kollegaer også som referanse. Da vil man kunne få ett bedre og mer utvidet bildet av hva du faktisk kan levere på de forskjellige områdene som kreves for en stilling. Her er jo selvfølgelig type stilling du søker relevant for type referanser du velger.  

Og til deg som er referanseperson – vær modig nok til å være ærlig. Ikke lur folk til å tro at du har tenkt å gi gode referanser dersom du ikke har det. Ta heller en god dialog på hva hvordan man skal presentere dette.  Våg å si fra hva du ikke kan gi så gode referanser på – da kan personen i alle fall prøve å forbedre seg og bli gitt nye muligheter andre steder. 

Her tror jeg at det gamle ordtaket «Ærlighet varer lengst» er en god rettesnor for oss alle.