Månedens bedrift i november måtte bli delikatessebutikken Kristian Helgesen AS nord i Haraldsgata i Haugesund sentrum. Den har vært familiedrevet i sytti år og har strevd fælt i sommer og høst som følge av gravearbeidene i gata utenfor.

Omsetningen har falt drastisk og kjøpmann Kjell Helgesen har vært ganske fortvilet underveis. Det er mange trofaste kunder som har vært livredde for at han kunne velge å legge ned virksomheten. 

Etter at han fikk forsikringer fra kommunen om at gata skal være ferdig og gjenåpnet seinest den 1. desember, gikk han ut og beroliget kundene sine med at det ikke er aktuelt å legge ned driften. Han har nå kvittet seg med dagligvarene og konsentrerer seg om delikatesse og catering. Det førte til at også redaksjonen i Jobb&Næring pustet ut og i pur glede over utholdenheten og stå-på-viljen til Kjell Helgesen og hans medarbeidere, var det ikke tvil om hvem som pekte seg ut til å motta fruktkorg og diplomet for ”Månedens bedrift i november”.

Da vi oppsøkte butikken, viste det seg at kjøpmannen selv hadde tatt seg en ferietur. Men oppmerksomheten var vel så velkommen hos Helgesens flinke kvinnelige medarbeidere.  Vi gratulerer og bukker og takker for at en slik kvalitetsbutikk fortsatt skal få leve i Haugesund sentrum. Oppfordringen vår er klar og tydelig: Bruk den!

GLADE MEDARBEIDERE: Kjell Helgesen selv var på reise, men Reidun Skulstad Haukås, Ingvild Froestad, og Hilde Søndenaa var uansett kjempeglade for kåringen. De gleder seg alle til normale dager igjen. Foto: TEJ