– Folk må tenke seg grundig om før de bestemmer seg for å betale svart for elektro-arbeid i sine egne hjem. Går det galt, kan det få store negative konsekvenser i flere sammenhenger.

Av: Terje Emil Johannessen

Jarle Jæger er leder i Nelfo Haugalandet og Sunnhordland. Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, e-kom- og heisbedriftene. Foreningen jobber aktivt opp mot politiske myndighetsorganer og viktige interesseorganisasjoner for å bekjempe svart arbeid og arbeidskriminalitet. I de femten årene han har representert foreningen har han sett mange eksempler på hvilke situasjoner folk kan komme i om ikke elektro-installasjoner blir utført skikkelig.
– Derfor er det meget viktig at man bruker faglærte til å utføre arbeid på det elektriske anlegget, og mottar og lagrer dokumentasjonen som en installatør sender sluttbruker etter utført jobb.

Kan bli katastrofe
Huseiere som velger å gå utenom en profesjonell installatør kan oppleve at det oppstår brann i anlegget. Har de ikke dokumentasjon på at arbeidet er forskriftsmessig utført, risikerer de å få regresskrav fra forsikringsselskapet. Det kan ende opp i en økonomisk katastrofe.
– Samme problematikk oppstår når man bestemmer seg for å selge boligen. Uten fyllestgjørende dokumentasjon på det elektriske anlegget, får man et problem, legger han til og viser deretter til at fire av ti husbranner skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske maskiner.
– Ved brann eller skader på grunn av feil i det elektriske anlegget der arbeidet er utført av personer som er ufaglærte, er det en stor sannsynlighet for at man får avkortning i erstatning fra forsikringsselskapet, slår han fast. Jæger minner samtidig om at det fra tid til annen også oppstår dødsulykker i forbindelse med husbranner. Bruker man svart arbeidskraft, er det med andre ord mye man risikerer.

Mellom 300 og 500 millioner
Dessverre er det mange huseiere som ignorer regelverket og utallige oppfordringer om å unngå useriøs arbeidskraft. Det utføres i dag dessverre reparasjoner og installasjoner på elektriske anlegg av ukvalifisert personell. Jarle Jæger viser til tall fra BKK anslår verdien av utført svart arbeid bare i Hordaland utgjør mellom 300 og 500 millioner kroner i året. Han regner med at Rogalandstallene ligger noenlunde innenfor samme intervall. I så måte er det et stort problem at det i dag er mulig å få tak i all slags elektromateriell i både butikker og på nett på tross av at det bare er en brøkdel en huseier kan gjøre selv. Fra tid til annen får installatørene spørsmål om de kan komme å kontrollere for eksempel anlegg der man selv har støpt ned varmekablene.
– En installatør kan ikke godkjenne og dokumentere et arbeid som de ikke har gjort selv, sier Jarle Jæger.

Lurer du på hva av elektro-arbeid du kan gjøre selv?
Ta kontakt med Jarle Jæger eller din lokale elektro bedrift.
jarlej@nelfo.no – 480 74 178 – www.nelfo.no