UKUELIG OPTIMIST: Stine Røthing, som vi inviterte på formiddagskaffe på Naturbakst i Haraldsgaten. Foto: TEJ

Over 20 år etter at hun etablerte Sirius i Haugesund, kan Stine Røthing se tilbake på et forretningsmessig løp som underveis har vært i motvind, men som i etterkant skritt for skritt er blitt en faglig suksess. I dag driver hun egen skole på Kvalamarka, mer målbevisst og entusiastisk enn noensinne. 

I januar 1998 var naturmedisin og alternative behandlingsmåter nytt og upløyd mark. Stine Røthing hadde året før returnert til hjembyen og bestemt seg for å pløye ned i den all den kunnskapen og innsikten hun hadde skaffet seg.  Det begynte med åpne foredrag hjemme i stuen hennes i Henrik Ibsensgate. Etter hvert satt 40 mennesker i vinduskarmene, på gulvet og i trappeoppgangen til annen etasje. Det tok ganske enkelt helt av.  Temaene for slike åpne kvelder handlet om alt fra healing, krystaller, jordstråling, drømmer /drømmetydning, tarot, astrologi, sjamanisme/trommereiser, selvutvikling, yoga, terapeutisk touch, fullmåneseremonier til Indre reiser og mye annet. Mange nye tanker og strømninger om den gangen ukjente fenomener ble diskutert. Alternative behandlingsmåter fantes knapt nok, og langt fra alle hadde hørt om Massasje eller Aromaterapi. 

Utdannet seg i København
Stine Røthing begynte utdanningen sin mange år tidligere. Hun tok en bachelor i idrett i kombinasjon med en cand scient-grad i biologi, begge ved Universitetet i København.
– Jeg har med andre ord et gammeldags hovedfag samt en bachelor, sier hun over en kaffikopp på Naturbakst i Haraldsgata en høstdag. I oppveksten var hun en habil orienteringsløper med basis i HIL’s O-gruppe og deltok også i en rekke terrengløp. I København ble det flere maraton, og sågar et 100 km løp pryder merittlisten.
– Interessen for naturmedisin har jeg alltid hatt, tanker om kropp, sjel og søken etter en større samhørighet med naturen og mer balanse på ut – og innsiden. Da jeg var ferdig med studiene, jobbet jeg en tid i København før jeg flyttet tilbake til hjem og en jobb på Skeisvang vgs. Ikke lenge etter gikk turen tilbake til København med formål om å supplere med et nytt hovedfag i kjemi. Men planene endret seg, jeg giftet meg og flyttet til Mexico og USA med mann og barn, forteller hun. Der møtte hun en gigantisk alternativkultur og en massiv komplementær tenking, også innen skolemedisinen. 

Ble selv hjulpet
– Jeg tok en refleksologi, klassisk massasje og healing-utdanning i Baltimore, og fikk noen års erfaring og opplevelse av hvordan det er å praktisere som terapeut. Den terapiformen som gjorde størst inntrykk på meg under oppholdet i USA, var bruken av KranioSakral-Terapi (KST). Det handler ikke om noe sakralt, men om en terapiform som konsentrerer seg om kraniet, ryggraden og bekkenet/korsbein (som heter sacrum).  Jeg hadde over mange år slitt med løpeskader i knærne og anklene, men etter noen behandlinger med KST, ble kroppen min på mirakuløs vis helt smertefri, forteller hun og stilte seg raskt spørsmålet om noen overhodet kjente til denne type behandling i Norge.
– Det må jeg ta med meg hjem, tenkte hun. Planen om å bygge opp et alternativt helsefaglig miljø hjemme i Norge var allerede på beddingen.

Vokste ut av hjemmet
Hun kom tilbake fra USA til København i 1995, underviste på et høyere teknisk gymnas før det ble nytt flyttelass tilbake til Haugesund i 1997.
– Jeg vandret inn på Vardafjell videregående skole, hvor min tidligere kollega på Skeisvang, Edvard Ringen, var rektor. Heldige meg, der var det en ledig stilling i biologi og idrett. I fritiden fortsatte hun med forberedelsene av egen bedrift, tok kontakt med en rekke av Norges og Danmarks mest profilerte innen alternativ behandling den gangen, og med det grunnlaget samt sin egen interesse for esoteriske tema, så gikk hun i gang med Sirius.
– Det ble en kjempesuksess, og snart plassmangel i stuen og på kjøkkenet. En tomannsbolig nedi samme gate ble kjøpt og så flyttet jeg, min datter Marie og katten Camilla inn i andre etasje og Sirius inn i første, forteller hun og slår fast at her fortsatte den tidlige historien om «Sirius». Det viste seg at oppslutningen omkring foredrag og utdanningskurs økte på og etter hvert flyttet noe av virksomheten til selskapslokalene på Hotel Saga i Haugesund sentrum.

Djevelens datter
– Det er fascinerende å se tilbake på de tjue årene som har gått, med en betydelig skepsis til Sirius i enkelte av byens religiøse miljøer, fortsetter hun. Indremisjonen var tidlig ute for å forkludre aktivitetene, som i deres overbevisning var syndig.
– Jeg ble antatt for å være i ledtog med Djevelen selv. De sto utenfor lokalene i Henrik Ibsensgate og markerte sin skepsis, for å si det mildt. Enkelte kursister ble stanset utenfor og advart mot å delta, idet jeg måtte være Satans Datter. Det var ganske uhyggelig, men i ettertid mer kulturhistorisk interessant. Dette er kun 20 år siden, så store positive endringer har skjedd, både i kunnskap og i bevissthet, oppsummerer hun.

Faglig bistand fra Danmark og Sverige
– Etter hvert begynte du å bygge opp en enda større virksomhet?
Hun viser til at det gradvis ble økt fokus på de lengre naturterapeutiske utdannelser f. eks Kinesiologi, Aromaterapi og Refleksologi.  Allerede i 2001 hadde Sirius utdannet de første aromaterapeuter og sammen med Anne Cathrine Christie Brandt Hansen ble det i årene 2000–2004 arrangert en rekke kurs i Pedagogisk Kinesiologi. Og fra Sverige hentet hun Karl Axel Lind som gjennomførte to fulle utdanninger i Refleksologi. 

Mange ble omskolert
– Det var ikke veldig enkelt å få nok student-
er til disse store 2-årige utdanningene. Men jeg hadde fått flere studier bransjegodkjent, blant annet Muskelterapi. Og går vi ca ti år tilbake, ga Aetat attføringstilbud til mange som ønsket omskolering, og flere av våre studenter kom til oss gjennom denne ordningen. Parallelt inngikk jeg gode samarbeidsavtaler med profilerte, seriøse skoler og profesjonelle behandlere og lærere i Norge, men særlig fra Danmark forteller hun og fortsetter med sitt neste sprang:
– Vi flyttet Sirius til Norges Bank i det gamle Bergen Bank-bygget i Strandgata med gode økonomiske rammer omkring skolen. De Medisinske fagene var også bransjegodkjent, så alt lå til rette for at ting skulle utvikle seg godt, beskriver hun. Økonomien var basert på et antall terapeuter ville være med å etablere et Alternativt behandlingssenter ”Friskhuset” i kombinasjon med Sirius. Å bygge opp en stabil klientmasse for terapeutene på det tidspunkt viste seg imidlertid ikke å være så enkelt. Sirius-delen gikk bra økonomisk, men samlet ble det ikke tilstrekkelige inntekter.
– Det var ubehagelig å erkjenne, men veldig lærerikt å betrakte alle de valg som fører til ikke-tilsiktede resultater, forklarer hun. Tanken og ønsket om et Friskhus behandlingssenter sammen med Sirius ble med andre ord aldri en suksess.  Det endte i 2012 med at Friskhuset opphørte og Sirius flyttet til Kvalamarka nord i Haugesund.

Suksess tross alt
Suksesshistorien til Stine Røthing er at Sirius pr dato har fire bransjegodkjente NNH – godkjente terapeutiske utdanninger. Hun viser til at Sirius for tiden er den skolen i Norge som har flest NNH-godkjente studier.
– Med min faglige bakgrunn fikk jeg også i 2013/2014 et formelt samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) om gjennomføring av anatomi og fysiologi – 10 studiepoeng. Det betød at studentene våre fikk full uttelling i form av studiepoeng. HINT er ikke lenger en selvstendig høgskole og avtalen vår er dessverre opphørt. Hovedutfordringen vår er at studiene er kostbare og at de er selvfinansiert. Økonomien bremser mange i å påbegynne en utdanning over to år. 

Status i dag
Da vi ber henne om å oppsummere status for virksomheten hennes i dag, slår hun fast at i 2018 er det ikke lenger skummelt eller kontroversielt å benytte seg av Alternativ behandling. Det er nærmest main stream å gå til massasje, muskelterapi eller KST.
– Mange tar ansvar for egen helse ved bruk av komplementær behandling for å forebygge sykdom eller holde ulike ”vondter” og smerter i sjakk, sier Stine. For tiden har Sirius flere kull underveis. Vi er alene i Norge om en NNH – godkjent utdanning i KranioSakralTerapi. Dessuten tilbyr vi flere avanserte kurs for videregående terapeut-
er. Det kommer faktisk studenter fra hele landet, svarer hun. 

Forfatter
Hun har dempet ned egen undervisning. Forelesningene i anatomi og fysiologi,  som tidligere var ca 70 timer kateterundervisning pr semester, har hun nå utformet til nettbaserte studier. Via Sirius-portalen kan studenter fra hele landet følge undervisning-
en.  Stine har skrevet og illustrert et solid studiehefte som hører sammen med forelesningene. 

Hva har hun lært personlig?
–For meg personlig har disse 20 årene vært et eventyr. Det har vært storm rundt meg og Sirius mange ganger, men når man har stått oppreist og bevisst igjennom kriser kommer man også ut i andre enden som mer sterk og integrert menneske – og sikkert litt snillere, sier hun med et lunt smil.
– Jeg har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og ekstremt utholdende, ellers ville dette prosjektet aldri vært vellykket. -Valget om å si opp jobben i videregående skole og starte opp Sirius den gangen, har vært skjebnesvangert, fortsetter hun.
– Hypotetisk kan jeg filosofere over hvordan livet ville utartet seg om jeg hadde fortsatt som lektor. Ville jeg vært mer tilfreds? Jo, økonomisk ville det sett ganske annerledes ut, men spørsmålet er om jeg samtidig hadde tatt skade på min sjel. Dypest sett har jeg alltid visst at valget var riktig, jeg må gå mine egne veier, selv om de går motstrøms og i høy grad har representert en antitese i samfunnet..

Behandling uten bivirkninger
– Opplever du fortsatt stor skepsis i det skolemedisinske miljøet?
– Hva skal jeg si? Jo, den konvensjonelle medisinering står stadig sterkt, ikke minst er den farmasøytiske industrien, en bastion med stor makt og innflytelse på mange områder. Jeg tror allikevel at det over tid kan utvikles en form for integrert medisin, med gjensidig respekt og med det beste fra begge leirer, hvor det vil bli naturlig at leger også vil benytte seg av såkalt Komplementær Alternativ Medisin (KAM). Men ting tar tid, det vet vi jo. Ut fra mitt ståsted, er det stor forskjell på flere års utdanning innen en behandlingsform eller terapiretning og dem som tar et helgekurs. Derfor blir begrepet Komplementær behandling etter hvert mer utbredt, sier Stine før hun tar sluttsatsen:
– Jeg tror at det i snarlig fremtid vil oppstå større erkjennelse og bevissthet om at kroppen vår ved sykdom også kan behandles uten bruk av kjemisk medisin. Vi vil kunne finne og forstå årsakene og rette dem opp selv. Vi er kraftfulle mennesker med et stort ubrukt potensial. Mange er sensitive og flinke til å lytte til kroppen sin og hente opp viktig informasjon. Samtidig kan profesjonelle terapeuter hjelpe dem til å forstå årsakene til egne plager og smerter og gi dem lindrende behandling underveis. Og det er jo hele poenget, ikke sant, spør Stine Røthing idet hun spaserer ut i Haraldsgata en grå formiddag med et godt synlig og vibrerende energifelt omkring seg. Auraen.