Når FK Haugesund førstkommende søndag markerer klubbens 25-årsjubileum, er det all grunn for gode samfunnsborgere på Haugalandet å stanse litt opp og ofre klubben en tanke, uansett grad av fotballinteresse. 

FKH har nemlig gitt oss mer enn tre poeng, slik klubben hele tiden har lovet. Den har først og fremst gjort Haugesund og Haugalandet mye mer synlig som en vital og viljesterk by og region i Norge. Klubben har bidratt til å binde sammen et av regionens største og mest vitale idrettsmiljøer og skape ny giv i rekrutteringen av barn og unge til en mulig idrettskarriere på norsk toppnivå. Samtidig har klubben vist et forbilledlig sosialt engasjement ved å inkludere både UngJobb og gatefotballmiljøet i sin virksomhet. Det er stor spennvidde i denne satsingen og mange har god grunn til å være kry over det som er oppnådd på dette kvarte århundret.

Mange å takke
Det har gått 164 år siden Haugesund fikk sin første bystatus og ble en mer synlig flekk på kartet over Norge. I den sammenhengen er 25 år en kort periode, men samtidig en særdeles viktig periode der det er tatt mange sprang for å koble regionen på verden omkring på en rekke områder. Vi har mye å være glad for her på Haugalandet. Mange har jobbet skjorta av seg for å bygge regionen vår. All ære til alle dem. Men vi kommer uansett ikke utenom betydningen av FK Haugesund i moderne tid. FKH leverer både ukes- og årsresultater – og følelser. 

Regionalt samspill
Fotballsatsingen i Haugesund er skrudd sammen på en annen måte sammenlignet med de fleste av dagens eliteserieklubber i landet vårt. Vel er det noen få enkeltpersoner som har bidratt mer enn andre for å gi klubben en økonomisk ryggrad for en profesjonell satsing etter at Haugar og Djerv 1919 forente krefter for 25 år siden. Mange andre næringslivsaktører har gjennom disse årene bidratt tungt og vært en økonomisk ryggrad for klubben. Parallelt har politikerne og administrasjonen i Haugesund kommune trass i Terra- konsekvensene bidratt aktivt til å legge forholdene til rette for at klubben kunne tilfredsstille fotballforbundets krav til arenaene for elitefortball. Det har skjedd innenfor ei nøktern ramme. Av den grunn er stadionanlegget fortsatt ikke ferdig utbygd, men vi har god grunn til å tro at det vil være tilfellet i løpet av de kommende to-tre årene. Fortsatt må vi vente på et endelig vedtak i bystyret om at byens nye svømmestadion og folkebad skal integreres i stadionanleggets nordside. 

Fram til nasjonalt nivå
I byens fotballmiljø er det sikkert fortsatt mange meninger og følelser knyttet til Fotballklubben Vards valg om å stå utenfor elitesatsingen. I dag virker det som om alle løp er kjørt og at klubbene har avfunnet seg med sine posisjoner og roller. Vi registrerer også at FKH gjennom ferske midler fra fotballforbundet har igangsatt et prosjekt som skal underbygge kvaliteten på trenerarbeidet i ungdomsavdelingene i alle fotballklubber i regionen. Allerede i flere år har vi kunnet følge med i et spennende samspill mellom FKH og resten av det lokale klubbmiljøet når det gjelde rekrutteringen av gode spillere til å delta i FKH’s G16 og G19-lag i de nasjonale seriene. Et spennende løp som kan bidra til at flere unge velger å satse på en fotballkarriere. 

Må ha sterk ryggrad
I årene som kommer vil det være særdeles viktig at regionens næringsliv fortsetter å inkludere FKH i sine sponsor- og markedsplaner. Skal klubben henge med i eliteserien på et høyt nivå, må den ha en sterk økonomisk ryggrad. Skal klubben få det, er den også fullstendig avhengig av at haugelandingene stiller opp på klubbens hjemmekamper. Om det er fem tusen som stiller opp i stedet for tre tusen, betyr mye både for økonomien og atmosfæren omkring hjemmelaget. 

All ære
All ære til alle dem som har bidratt til å løfte fram FKH til den klubben vi ser i dag. De er mange, patriotiske og fargerike. Vi skulle gjerne ha snakket med et stort antall av dem for å ta engasjementet deres på pulsen. Vi har begrenset oss, men håper likevel at vi gjennom vår omtale kan bidra til markeringen av jubiléet. Det er jo et ekstra søtt poeng i jubileumsåret at Rogalands eneste eliteserielag i fotball befinner seg Nord for Fjorden, på trass av alle millionene som har rullet Sør for Fjorden. FKH har klart dette fordi det er en annen og mer nøktern kultur som har båret klubben fram og fordi klubben fortsatt legger stor vekt på å dyrke fram lokale talenter.
Vi er derfor blant gratulantene ved denne milepælen og skriker gjerne høyt sammen med mange haugalendinger til både klubbens administrasjon og de elleve på banen: Peis på!