FORNØYDE SAMARBEIDSPARTNERE: Jan Ove Stangeland (Urbanhus/Håndverkerforeningen), Tone M. Robberstad (AOF), Inger Johanne Bligaard (AOF), Roar Tindeland (Tindeland Rør AS og Håndverkerforeningen). og Stian Andre Hesvik (snekker Urbanhus og kuersdeltaker).

– Vi er meget fornøyd. Tiltaket har gitt deltakerne nye impulser og et godt grunnlag for å effektivisere hverdagen på jobben, sier Jan Ove Stangeland, byggeleder for Urbanhus. 

AOF Haugaland klarte i fjor å kapre 3,5 millioner kroner av en statlig pott på 200 millioner kroner øremerket for kompetanseheving i arbeidslivet. Hensikten er å løfte voksne arbeideres kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet. Mange med kort formell utdanning har behov for både oppfriskning av ferdigheter spisset inn mot egen arbeidssituasjon, ikke minst for å imøtekomme arbeidsgivers forventninger og krav til kompetanse. For Jan Ove Stangeland i Urbanhus og Roar Tindeland i firmaet Tindeland Røs AS, var behovet for å drille arbeidsfolkene i bransjen i prosjektstyring særlig aktuelt. Det var behov for å skape større og bredere forståelse for hvordan prosjekter må organiseres for å for å få et optimalt forløp uten fordyrende forsinkelser som følge av mangelfull logistikk. De to er leder og nestleder i Haugesund Håndverkerforening og det var gjennom foreningen at kurstilbudet gikk ut til medlemsbedrifter. 

En gang i uka
Gjennom samarbeidet med AOF Haugaland fikk de tidlig i år tildelt 65.000 kroner i statlige midler til delfinansiering av et 50 timers kurs om prosjektstyring. Deltakerne fra ulike bedrifter kjørte kurset i AOF Haugalands lokaler en kveld i uken på fritiden sin. Bedriftene måtte betale en egenandel for sine ansatte på 1900 kroner per hode. Jan Ove Stangeland synes at dette var en akseptabel kostnad. Tilbakemeldingene de to har fått tyder på  gode effekter av kurset blant sine arbeidsfolk. Kostnadsbevisstheten har økt, logistikkutfordringene håndteres mye bedre. Både Stangeland og Tindeland synes at kurset var veldig effektivt lagt opp og særdeles lærerikt. Nå forstår håndverkerne  prosjektøkonomien bedre, er blitt enda mer effektive samtidig som de har blitt mye mer bevisst på de daglige HMS-utfordringene. De kunne gjerne tenke seg å gå videre med å la arbeidsfolkene sine få enda bedre innsikt i prosjektøkonomi og regnskapsforståelse. Stangeland legger til:
– En av effektene er at arbeiderne våre tar et større ansvar. Prosjektlederne blir dermed avlastet. Rollene er endret. I stedet for at vi prosjektledere trenger å fortelle arbeiderne om hva de skal gjøre, kommer de i dag for å fortelle oss hva de trenger for å komme videre. Det er en stor endring, sier Stangeland.  

Tilbyr skreddersøm
Kompetanserådgiverne i AOF Haugaland, Inger Johanne Bligaard og Tone M. Robberstad, sier til Jobb&Næring at disse statlige midlene kan bety mye for små virksomheter. De kan også benyttes til norskopplæring for minoritetsspråklige. De er begge to nå inne i en aktiv fase med å få fram flere tilsvarende prosjekter i haugalandske små og mellomstore bedrifter. De har dørene åpne for alle typer henvendelser og skal selv bidra med innspill til søknader, slik at de kan bli treffsikre i forhold til statens kriterier.
– Ordningen begynner å bli mer kjent. Allerede i fjorårets første runde var det mange søknader som fikk et nei. Vi må derfor hjelpe interesserte bedrifter med å lage skreddersøm i forhold til statens kriterier for å gi tilskudd, sier Tone M. Robberstad og Inger Johanne Bligaard legger til:
– Dørene våre står åpne. Det er bare å ta kontakt, så følger vi raskt opp.