Årene 1991-93 var krevende for de tre fotballklubbene i Haugesund – utenfor fotballbanen. Ved flere anledninger var samarbeidsspørsmålet brakt på bane. I løpet av to år – fra oktober 91 til oktober 93 ble omsider FK Haugesund stiftet. Prosessen ble heftig og følelsesladd. 

Den 9. oktober 1991 bestemte Djerv 1919, Haugar og Vard seg for å nedsette et utvalg som skulle utrede toppfotball. Arbeidet ble ledet av en person utenfra klubbmiljøene. Valget falt på banksjef Bjarne Askevold og med byens idrettssjef Kjell Einar Bergsager som sekretær. Ut på nyåret konkluderte utvalget at det var grunnlag for å satse på toppfotball i Haugesund. Sju av åtte medlemmer anbefalte at Haugesund Fotballklubb ble stiftet. Klubben skulle ha et A-lag, et rekrutteringslag og et juniorlag.  Haugesund Fotballklubb skulle overta plassen til den klubben som lå høyest oppe i divisjonssystemet. Haugar, Vard og Djerv 1919 skulle fortsette som selvstendige klubber. Det betydde at den klubben som overlot plassen sin til Haugesund fotballklubb, måtte rykke ned til 7. divisjon. 

Ekstraordinære generalforsamlinger i klubbene skulle ta standpunkt til om prosjektet skulle realiseres. Medlemmene var meget engasjerte og det var tøffe debatter da disse ble kjørt den 17. juni 1992. I Djerv 1919 sa 33 ja til å gå videre med saken, 36 sa nei. I Haugar stemte 44 ja og 13 nei. I Vard var stemningen blant medlemmene svært negativ. 19 stemte ja, 93 nei. 

Det var likevel flere som jobbet i det stille. Litt over et år seinere, på slutten av august 1993, ble det kjent at de tre klubblederne sammen med flere ledende tillitsvalgte hadde tatt opp tråden igjen. Drøftingene førte fram til oppretting av et interimstyre med følgende medlemmer: Ove Gabrielsen og Svein Haaland fra Djerv 1919, Ole Henrik Nesheim og Pål Schiefloe fra Haugar og Kjell Gabielsen og Knut Kolstø fra Vard. Gabrielsen ledet interimstyet, som noe seinere på høsten konkluderte med at om FK Haugesund skulle stiftes, måtte minst to av klubbene stemme ja og den nye klubben måtte starte i 1. divisjon. 

To dager før klubbene skulle ta standpunkt til forslagene (den 5. oktober 1993) ble det klart at det bare var Vard som var kvalifisert for 1. divisjon det påfølgende året. I Djerv 1919 stemte hele 158 for den nye samarbeidsavtale, 13 mot, I Haugar sa 79 ja og 13 nei. Etter en tøff og til dels dramatisk debatt i Vard, sa 89 ja og 115 nei. Dermed ble det slik at FK Haugesund ble stiftet av Haugar og Djerv 1919, uten Vard. 

Den 28. oktober 1993 slo Haugar og Djerv 1919 offisielt sammen sine elitelag. Da byttet FK Haugesund plass på tabellen med Haugar i 2. divisjon, og Haugar startet på nytt i nederste divisjon.