– Vi er tydelige, aktive og viser godt igjen blant de fem LO-avdelingene i Rogaland. Vårt tillitsvalgtapparat består av en rekke sterke personligheter med stor arbeidskapasitet, sier Tove Elise Frøland til Jobb&Næring. Den 53-årige helsefagarbeideren fra Vindafjord står fredag 26. oktober i front for feiringen av 100-årsjubileet for LO i Nord-Rogaland.

Den 1. juli i år tiltrådte hun vervet som leder av styret for LO i Nord-Rogaland. Da hadde hun bak seg 13 år som tillitsvalgt i Fagforbundet, de siste åtte år som leder i styret for lokalforeningen. Hun er den andre kvinnen i løpet av de hundre årene som har bekledd dette vervet. Den andre er Borgny Hauge fra Transportarbeiderforbundet, som ledet samarbeidsorganisasjonen i to perioder (1995-1997 og 2002-2007). 

Første fra offentlig sektor
Tove Elise Førland er den første LO-organiserte fra offentlig sektor i denne regionale tillitsvalgtfunksjonen. Det har ikke gått mange år siden hun var en av de første kvinnene som jobbet innen omsorgs-, barnehage- og SFO-tjenestene i Vindafjord kommune og som oppnådde en heltidsstilling. Fagforbundet har vært dypt engasjert i utfordringer som dette i lang tid. Også kvinner må ha en jobb som det går an å leve av.
– Når unge, nyutdannede jenter tilbys en stilling på 14-15 prosent, er det kvinnefiendtlig og dårlig likestilling, sier hun, men legger raskt til at Vindafjord kommune har tatt skritt for å forbedre situasjonen. Kommunen har blant annet opprettet en vikarpool som gir flere deltidsansatte periodevis større stillingsandeler.
– Kommunen går i riktig retning, men veien er lang, bemerker hun. Selv har hun forsterket helsefagarbeiderutdanningen sin med fordypningsfag på videregående nivå innenfor eldreomsorg og psykisk helsevern. Til daglig jobber hun i kommunens demens-omsorg.

Også politisk engasjert
Førland har de seinere årene bestemt seg for også å bli lokalpolitisk aktiv for å jobbe for Fagforbundets kjernesaker når det gjelder likestilling, retten til fast arbeid og for kommunalt ansattes vedkommende i størst mulige stillinger. Hun er leder i Vindafjord Ap og har stilt seg til lokalpartiets disposisjon som ordførerkandidat foran neste års kommunevalg. Den beslutningen tar medlemmene i november. Hun er opptatt av det faglig-politiske samarbeidet. Fagforbundet har et prinsipp- og handlingsprogram som utfordrer medlemmene til et bredt samfunnsengasjement. Det har hun tatt på alvor og vet at hun står overfor tøffe utfordringer. Vindafjord Ap har kun tre plasser i kommunestyret, noe som hun mener er alt for beskjedent med tanke på de store arbeidsplassene i industri- og næringsmiddelindustrien i kommunen. Hun mener at tiden er moden for et politisk sprang der lokalpartiet søker større innflytelse og er innstilt på å søke et større fellesskap, være brobygger og inngå i en større allianse.
– Skal vi oppnå resultater, er det en dyd av nødvendighet, sier hun og legger ikke skjul på at hun håper at både hun selv og den strategien hun står for, vinner fram i den kommende nominasjonen.

Økt press krever samhandling
I Vindafjord har Fagforbundet aleine over 500 medlemmer. I den seinere tid har hun jobbet aktivt for å skape en bedre dialog mellom fagforeningene offentlig og privat sektor. Det har ikke vært mye samkvem opp gjennom årene, men hun mener at tiden er moden for å etablere et fastere og mer forpliktede samarbeid.
– Vi må stå sammen for å møte dagens arbeidsgiverpolitikk. Det er et økende press over alt og det er viktigere enn noensinne at vi står samlet for å ivareta våre rettigheter. Kjøttvekta vår betyr mye den dag i dag og vi må utnytte den i samlet flokk, slår hun fast nærmest som en programerklæring. Da tenker hun også på LO-apparatet i regionen under ett. Hun skal nå fungere som leder i første omgang for en toårs-periode.
– Jeg har tro på at jeg kan tilføre samorganisasjonen i Nord-Rogaland mer energi, at jeg sammen med styret kan tilføre lokalforeningene mer energi og bedre tilhørighet, involvere de mange tusen LO-medlemmer bedre i jobbingen med felles utfordringer og bygge gode team som jobber med hovedutfordringene våre. 

Fem kvinner, seks menn
Tove Elise Frøland leder i jubileumsåret et styre med 11 medlemmer, hvorav fem er kvinner og seks er menn. På den feminine siden har hun med seg Hilde Slotnes fra FO, Herdis Gunn Rødne fra Fagforbundet, Barbro Nærøy fra Handel og Kontor samt Tordis Ægisdottir fra Fellesforbundet. Skal vi kunne anta at denne kvintetten klarer å gi nytt blod til en hundreåring som i så lang tid har vært mannsdominert og i lange perioder lite synlig. Vi gratulerer alle elleve og alle lokalforeningene med de første hundre årene og venter spent på fortsettelsen.