Fra venstre: Geir Lanes, Bengt Haugland og Rune Haave samlet på "Havbrunch".

Tre gründere møtte forskningsministeren og skrøt av hjelpen de hadde fått.

Valide Haugesundregionen inviterte til «Havbrunch» med selveste Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø denne uka. Her fikk statsråden presentert tre lokale bedrifter som jobber intenst med å få nye produkter og bedrifter med stor innovasjonsgrad ut på markedet.
Inkubator Validé Haugesundregionens mål er å hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet.

Geir Ivar Lanes har etablert Havbrukskonsulentene as og har som visjon å «bli ledende aktør innen utvikling av «smarte løsninger» til oppdrettsanlegg.» Han mener bransjen har et stort behov for innovasjon og prosesskontroll, og ser et marked i en næring med god betalingsevne.

Rune Haave og sønnen Sigmund i Bravo Marine skal lansere et nytt produkt for oppdrettsbransjen under «Norfishing» denne høsten, som innebærer bedre og hyppigere rengjøring av notringene på oppdrettsanlegg.

Bengt Haugland  «reetablerer» Norcable på Karmøy, og ser for seg et betydelig marked ved økt kabelbruk i aluminium i bl.a. vindparker.

Felles for de tre aktørene er at de har hatt bruk av økonomisk støtte og kunnskap i starttfasen. Vri Rogaland har kompetansemeglere som hjelper bedriftene til å finne rett virkemiddel og relevant forskningskompetanse til innovasjonsprosjekter.
Kildene er primært Forskningsrådet, Innovasjon Norge og midler fra EU. I forskjellig grad har alle disse tre bedriftene hatt behov for offentlig bistand til å komme seg videre med sine forretningskonsepter. Og de gav alle uttrykk for at denne bistanden har vært av stor betydning for prosessen.

Som Lanes sa det:
Vi har fått igangsatt flere prosjekter som vi ellers ikke kunnet iverksatt.
Vi har fått unike nettverk og flere«Spin-off» prosjekter.
Det likte Iselin Nybø å høre.
– Forskning er en uutnyttet ressurs for næringslivet. Vi ønsker at mer av det skal skje ute i bedriftene. Derfor ønsker regjeringen å satse på økt kunnskap om havet, fordi vi vet for lite om ressursene der og hvilke muligheter det kan gi norske bedrifter, sa Nybø.