Onsdag er utvilsomt favorittdagen til Morten Enge fra Haugesund. For da byttes jobben på Uni-k ut med produksjonslokalene til Norsk Lek & Park i Førde.

– Her får jeg litt andre utfordringer, og jeg får ta del av en annen del av produksjonen. Det er spennende å være en del av staben til Norsk Lek & Park, sier Morten som håper at arbeidstilbudet etter hvert kan utvides til flere dager i uken. 

Morten har jobbet flere år ved mekanisk avdeling hos Uni-k i Haugesund, der han blant annet har jobbet mye med produktene til Norsk Lek & Park. 

– Nå var jeg klar for å prøve meg i det ordinære arbeidslivet og så langt har det godt veldig bra. Kollegane her hos Norsk Lek & Park er hyggelige og er flinke til å veilede og sette meg inn i nye arbeidsoppgaver, sier Morten som får gode skussmål fra sine kollegaer for jobben han gjør. Og etter at han nylig fikk bilsertifikat, tar han også kjøreoppdrag for bedriften. 

– Alle her var spente da de hørte at jeg skulle ta lappen, og de var meget fornøyde da de skjønte at jeg nå var klar for kjørejobber, smiler han.