BESLUTNING I HØST: Statsråd Terje Søviknes (til h.) varsler en snarlig beslutning om Utsira Nord blir et av to norske demonstrasjonsfelt for flytende vindmøller. Stortingsrepresentant Terje Halleland mer enn antyder at sannsynligheten er stor for Utsira Nord er et av valgene. Foto: TEJ

– Jeg har en klar ambisjon om at vi i løpet av høsten skal peke ut de to områdene som skal brukes til offshore vind, sa olje- og energiminister Terje Søviknes til Jobb & Næring under årets EnergiRike-konferanse i Haugesund. Det nærmer seg med andre ord en avklaring på Utsira Nords kandidatur som norsk demonstrasjonsfelt for flytende vindmøller.

Søviknes legger ikke skjul på at han ser på dette som en spennende ny mulighet for hele offshorebransjen i landet vårt.
–Vi har alle forutsetninger for å delta i denne teknologiutviklingen fordi vi har offshorekompetansen og en maritim sektor som er sterk og som har lang erfaring med fornybar energi.  Dette er et spennende satsingsområde ikke minst for leverandørindustrien og testområdene vi skal peke ut blir interessante for å ta videre de erfaringene som for eksempel Equinor har gjort med Hywind-piloten og andre aktører med leveranser til feltene med bunnfaste installasjoner i havområdene utenfor England og Tyskland. 

Grunn til optimisme
– Har det offshorerelaterte miljøet på Haugalandet og i Sunnhordland grunn til å være optimister når det gjelder kandidaturet til Utsira Nord som demonstrasjonsfelt?
– Det maritime miljøet i storregionen har absolutt grunn til å være optimister. Regjeringen har lagt fram en strategi for offshore vind og vi er i sluttspurten i arbeidet med å peke ut de to områdene som skal satses på.  Hensikten er å bygge videre på skuldrene til den leverandørindustrien vi har.  Vi har alle muligheter til å ta en solid posisjon i det store og voksende globale markedet for offshore havvind. Flytende vindmøller vil komme sterkere og sterkere fordi vindressursene her er mye større, svarer statsråden og viser til at mellom 80 og 90 prosent av verdens vindressurser er over havdyp der det er umulig å bruke bunnfaste installasjoner. Her er Equinor i front med sin Hywind-prosjekt.  Foreløpige resultater fra pilotparken utenfor Skottland er veldig lovende.

Virkemidlene på plass
– Kommer Regeringen også til å jobbe med økonomiske virkemidler som kan stimulere  til utprøving av ny teknologi på området?
– Virkemidlene finnes i dag. Regjeringen har i gang en tung satsing på teknologiutvikling på energiområdet generelt og det er også avsatt spesifikke midler til offshore vind.  Vi har også virkemidlene som Enova disponerer overfor privat næringsliv som vil løfte en idé fra tegnebrettet og ut i havet som ledd i en kommersialisering.
– Dette var gode ord…., sier vi til Søviknes’ partikollega, stortingsrepresentant Terje Halleland fra Ølen som bisto statsråden under besøket i Haugesund.
Halleland viser til at Regjeringens tildelingsbrev til Enova har tydeliggjort satsingen på havvind. Virkemiddelapparatet bør derfor fange dette opp og stille seg positiv til det som skjer. Og når det gjelder Utsira Nord, begrenser han seg til å blinke med det høyre øyet.  For en erfaren journalist er det mer enn en antydning av at det går rette veien for Utsira Nord. Nye muligheter vil snart åpne seg for offshorenæringene våre.