Jessica Velde blir ny daglig leder i goTO. Hun overtar stillingen fra 25. juni. Velde har lang erfaring fra goTO. Hun kommer nå fra stilllingen som markedssjef i selskapet. Det er en meget godt kvalifisert kvinne som nå overtar ledelsen i selskapet.

Odd Erik Salvesen som har vært daglig leder i goTO skal nå ta seg av flyplass-prosjektet og andre oppgaver rundt dette.
Jobb og næring ønsker dem begge lykke til med nye spennende utfordringer.