Stig Hatteland (f.v), Robert Larsen og Jone Matre.

Mapex og Vest Jet samler spisskompetanse og mer enn 40 års erfaring i ett og samme selskap. Med Hatteland som eier, vil pumpeprodusentene satse på ytterligere utvikling av nye produkter og tilby enda mer spesialisert kundeservice. 

Vest Jet og Mapex har i løpet av det siste halvåret blitt Hatteland-eide selskaper. Ved årsskiftet fusjoneres de to selskapene, og i mellomtiden vil de fremstå som én aktør i markedet. Begge selskap har produsert høykvalitets sentrifugalpumper i flere tiår og er i dag de to eneste gjenværende produsentene av sentrifugalpumper i Norge. Daglige ledere i Mapex og Vest Jet, Jone Matre og Robert Larsen, ser frem til å samle pumpeekspertisen:
– Vi er begge godt representert i de fleste markeder. Ved å forene oss vil vi dra nytte av hverandres spisskompetanse og serviceerfaring, og være enda bedre rustet både til å utvikle nye produkter, videreutvikle pumpene vi har produsert i mange år og ikke minste styrke servicen vår ut til kunder.