Styreleder i EnergiRike, Gunn Margareth Lassesen i Haugaland Kraft og daglig leder Ingebjørg Sveen Brunborg (t.h.) lover en spennende og aktuell konferanse i august

Aktuelt, nyttig og nettverksbyggende: EnergiRike ruller ut løperen for 18. gang. EnergiRike-konferansen avholdes 7.-8. august i år for 18. gang – og arrangementet finner sted i Festiviteten.

Dette er årets viktigste møtearena for energiprodusenter, energidistributører,  kraftkrevende industri og innovasjon.
Dette er noen av foredragsholderne på årets konferanse:

• Olje- og energiminister Terje Søviknes
• NHO, President Arvid Moss
• Gassco, Adm. dir  Frode Leversund
• Energi Norge, Adm. dir Oluf Ulseth
• DnB Markets, sjefsøkonom Kjersti Haugland
• NCE Maritime Clean Tech, Adm. dir  Hege Økland
• Innovasjon Norge, Adm. dir Anita Krohn-Traaseth
• Norsk Olje og Gass, Direktør Hildegunn Blindheim
• Eramet Norway, Direktør Kåre Bjarte Bjelland
• NVE, Direktør Per Sanderud
• Gassnova, Direktør Trude Sundseth¨
• Lyse, Konsernsjef Eimund Nygaard
• Energiprogrammet «Norwegian Clean Energy Cluster» som er ett samarbeidsprosjekt mellom kommuner og næringslivet på Haugalandet. Her blir foredragsholder bekreftet snart.
• Energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen på Stortinget blir med i debatter.

Tema som skal belyses og diskuteres er: Digitalisering og smarte energiløsninger er ett av temaene vi skal belyse.

Konferansen kommer til å dekke viktige fag- og samfunnsområder som berører oss all og ikke minst gir mange muligheter for både befolkningen og næringslivet. Vi er inne i en tid hvor det meste blir digitalisert og dette er noe vi ikke må overse. Dette gjelder hele samfunnet. Næringslivet er i en omstillingsfase med mange utfordringer og muligheter, og her kan en ikke sitte på gjerde.

Norge er Europas EnergiRike
Norge har uendelig med energiressurser og vi er Europas energirike. Vannkraft, vindkraft, olje- og gass er vi godt kjent med men flere energikilder er snart like vanlig; Sol, hydrogren, bio for å nevne noen. Vi er en fornybarenergi nasjon som vi må være veldig stolt over. Vi kommer også til å se på hvordan markedskreftene har betydning for norske energileveranser til Europa.

Fremtidens transportsektor er uten klimautslipp
Både på vei, sjø og luftfart er det stor utvikling innen «drivstoff». Et viktig bidrag for å nå klimamålet vil være storskala elektrifisering i transportsektoren. Her ligger det åpenbare muligheter knyttet til elektrifisering av ferjer og skip langs norskekysten. Som sentral næringsaktør har skipsfarten et ansvar for å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling og redusere utslippet av klimagasser. Skipsfart er et av de mest energi-effektivt transportalternativ vi har. Elektrifisering av luftfarten – ja, det kommer muligens til å være en realitet  innen et par 10 år.

Ny teknologi gir vanvittig mange nye muligheter så dette er også ett tema som skal belyses – her har vi mange spennende foredragsholdere!

Morgendagens ledere
EnergiRike-konferansen blir av mange rangert som en av de viktigste møteareaene for næringslivet på Vestlandet. Mange av dagens toppledere er med somforedragsholdere, men like viktig er det å trekke frem morgendagens toppledere! En prat med unge og smarte næringslivsledere og politikere står også på dagsorden.