Lokale MECAN AS har inngått en kontrakt med TechnipFMC for å bygge målestasjoner til Statoils produksjonsskip Johan Castberg som skal utvinne olje og gass i over 30 år fremover. 

– Kontrakten vil gi behov for nyansettelser, samt økt innleie av personell i perioder. I tillegg vil dette gi ringvirkninger til flere andre lokale leverandører, sier daglig leder Øivind Erland (bildet)
Innen offshore, subsea, marine, oppdrett, prosessindustri og samferdsel, har MECAN siden 1987 vært leverandør for komplette løsninger til industrien. Bedriften har i dag 41 ansatte, er lokalisert med hovedkontor på Husøy, og har totalt tre avdelinger: Husøyvegen 149, Husøyvegen 175 og på Killingøy Subsea- & Offshorebase samt personell på Kårstø K-Lab.
Oljekrisen som de siste årene har skylt over Norge, rammet også MECAN. Ved å senke kostnadene, produsere raskere og smartere samt rette seg mot kunder og markeder også utenfor subsea-, olje- og gassnæringen, har MECAN oppnådd gode resultater. I forhold til 2016 opplevde bedriften en omsetningsøkning på hele 66 prosent, og har et godt driftsresultat.
Det siste halvåret har bedriften økt bemanningen med åtte personer, både utførende og funksjonærer. Med Johan Castberg-kontrakten i havn vil bedriften ha ytterligere behov for å øke bemanningen i tiden fremover.
– Kontrakten har allerede gitt, og vil gi ytterligere behov for nyansettelser, samt betydelig økning av innleid personell i perioder. I tillegg vil dette gi ringvirkninger til flere andre lokale leverandører, sier daglig leder Øivind Erland.