Det er investert over 400 millioner kroner i den nye fabrikken på Husøy, og daglig leder Øyvind Stang ser svært positivt på utviklingen på Karmøy.

Sent på 70-tallet var det 13 sildoljefabrikker langs Karmsundet. I dag er det bare seks igjen i hele landet, og to av dem finner du på Husøy – Pelagia og Karmsund Protein. Det gjør Husøy til Norges største fiskerihavn for leveranse av pelagisk fisk.

Det var tidligere i vår at Karmsund Protein åpnet fabrikken på Husøy, etter investeringer på over 400 millioner kroner. En hel «ny sildoljefabrikk» ble flyttet fra Måløy og ned til Karmøy, og gjør fabrikken til Norges mest moderne i sitt slag.
Men det er ikke helt korrekt å kalle den nye fabrikken på Husøy for sildoljefabrikk – det var i «hina dar». FISKEMEL-fabrikk er et mer passende ord. Fabrikken produserer nemlig fiskemel og fiskeolje, og fremstår som den mest moderne og miljøeffektive i sitt slag. Sildoljelukta som rev i neseborene på 60-, 70- og 80-talet, og som gjorde det umulig for naboer å henge klær ut til tørk, er vesentlig mindre. Nye renseanlegg og ny renseteknologi har nesten fjernet problemet.
-Miljø og rensekravene er helt annerledes i dag. Vi har et luftrenseanlegg som fjerner 95 prosent av lukten, sier Øyvind Stang. Han er daglig leder ved Karmsund Protein. – Rett nok hadde vi noen barnesykdommer i oppstartsfasen av anlegget, men etter hvert har produksjonen gått bedre og bedre, sier Stang, som kan fortelle at bedriften har vært i produksjon i snart to måneder.
47-åringen er sammen med familien største eier i Karmsund Protein med sine 51 prosent. Resten består stort sett av lokale aksjonærer, med Arve Hystad og Aleksander Vedø som sentrale. I alt er det 29 aksjonerer i selskapet, blant disse flere lokale fiskebåtrederi.

Arbeid til 20
Etableringen på Husøy vil gi fast arbeid til ca. 20 personer. Budsjettet ligger på ca. 100.000 tonn råstoff i året, som vil gi en årlig omsetning på ca. 300 millioner kroner. Råstoffet er pelagisk fisk, (fanget fisk som lever i åpne vannmasser, til forskjell fra fisk som lever på havbunnen eller nær kysten). Det meste av råstoffet er kolmule og tobis, samt noe øyepål.
– Det er ytterst sjelden vi får inn sild og makrell, som var hovedproduktene på 60-70 tallet. Disse fiskeslagene går i dag til konsum, sier Stang.
Fiskemelet og fiskeoljen som produserers på Karmsund Protein, vil i all hovedsak bli solgt som ingredienser til fiskefor både nasjonalt og internasjonalt.

Nok til alle
Stang er ikke redd for at de to fabrikkene, som bare ligger et steinkast fra hverandre, vil komme til å konkurrere hverandre ut.
– De siste årene har det vært en betydelig lekkasje av råstoff til utlandet, særlig Danmark. Vi har hatt for liten kapasitet til å ta imot råstoff i Norge i høysesongen (februar-juni). Det må vi gjøre noe med, sier Stang, som mener det er nok tilgang på råstoff for begge fabrikkene på Husøy. – Det handler bare om å få tak i det, legger han til. De andre fabrikkene her til lands ligger i Egersund, Måløy, Ålesund og Bodø.
Høysesongen for Karmsund Protein er fra midten av februar til midten av juni. Kolmulesesongen starter i februar, mens fiske etter tobis starter i slutter av april, og varer til midten av juni. I denne perioden (februar-juni) forventer vi drift 24/7, mens resten av året blir det bare produksjon i fabrikken, kanskje 1-2 dager i uken. Årsaken er at fiske etter øyepål er mer sporadisk, og at det er færre båter som deltar i dette fisket.

Utvidelser
Karmsund Protein har ikke før startet opp, før det foreligger planer om nye utvidelser.
– Vi må hele tiden se på muligheter for forbedringer, tilpasninger og nye investeringer. Nå ønsker vi å utvide lagerkapasiteten og bygge 4 nye tanker, slutter Stang, som allerede har flyttet med familien til Karmøy, og bosatt seg i Kopervik