Øyvind Nordveit og konen Venke ville hjem fra sørfylket tidlig på 80-tallet. Det ble starten på en suksesshistorie for Knapphus Kjøkkensenter.

Øyvind Nordtveit drev på 80-tallet med salg og utleie av minigravere og småentreprenørutstyr, gjennom Lino Maskinservice i sør-fylket. Øyvind og konen Venke ville hjem, og Øyvind søkte om å kjøpe en tomt av Ølen kommune like ved siden av Hundhammer Transport. 

Han fikk ikke kjøpe tomten, men bygde i 1988 opp en brakkerigg med 16 brakker på tomten de fikk leie. Firmaet brukte selv 75 kvm, og hadde like mye de ønsket å leie ut. Lino Maskinservice drev på den tiden bl.a. med kirkegraving.
Da engelske Hygena Kjøkken søkte etter agent fikk de også en søknad fra Øyvind. Etter kort tid stod det 5 kjøkken i utstillingen i de ledige lokalene, under navnet Ølen Kjøkkensenter.
I 1994 søkte firmaet igjen om å kjøpe tomten fordi de ville bygge nytt, men fikk avslag. -Da kjøpte vi tomten på Knapphus av Vindafjord kommune, forteller Nord-tveit. Da under navnet Knapphus Kjøkkensenter. Kjøkkensenteret hadde da 400 m2 til disposisjon. Etter hvert kom kjøkkenprodusenten Kvalsvik og andre aktører inn. Nytt påbygg stod ferdig i år 2000, da med større plass til lakkering og flere kjøkken.
I 2005 bygde bedriften på igjen. Denne gangen for å produsere egne produkter. Det startet med benkeplater og deretter bad, men i dag er kjøkkenproduksjonen den største delen av omsetningen. I 2010 ble lokalene påbygd enda en gang, da for å få plass til større utstilling og mer lagerplass. Lakkeringen ble flyttet ned i kjelleren. I år feirer bedriften 30 år -Det har vært mange tøffe tak, svarer Øyvind når vi stiller spørsmål om hva han sitter igjen med etter 30 år.
– Men du verden så mye spennende, kjekke kunder og en rivende utvikling. Kjøkkenet er ikke det det engang var legger han til. I dag er kjøkkenet ofte selve samlingsrommet. Utvalg i modeller, hengsler, skap, farger, løsninger og ikke minst hvitevarene er noe helt annet enn da vi startet, avslutter Nordtveit.

I 1994 flyttet bedriften til Knapphus og skiftet navn til Knapphus Kjøkkensenter.