I vårt samfunn identifiserer vi oss i stor grad med arbeidet vårt, det vi er utdannet til og jobben vi gjør. Spørsmålet «Hvor jobber du da?» er kanskje det vanligste spørsmålet vi stiller folk vi ikke kjenner så godt. Vi føler antakelig at det er med å «ramme inn» hvem vi har foran oss.
Det er mange positive effekter ved å være i jobb. I tillegg til de helt åpenbare fordelene, så gir det gjerne tidsstruktur, sosial kontakt og sosial status, bedre levestandard, følelse av tilhørighet og glede av å jobbe sammen med andre mot felles mål – bare for å nevne noe. 

Å falle ut av jobb fordi du blir overtallig eller syk er en hendelse som preger livet på mange plan. Det påvirker livsrytme, økonomi, sosiale relasjoner og yrkesmessige mål og ønsker man har.  Det er helt normalt å reagere med usikkerhet, bekymring, engstelse, sinne og ha tanker som kverner når man ikke har en jobb å gå til og rutiner forsvinner fra dagliglivet. Dersom man blir gående lenge, er det helt vanlig at flere av disse negative følelsene styrkes. Man føler gjerne kjedsomhet, sosial isolasjon og dette kan gi svekket selvbilde – noe som er helt normalt å kjenne på.
Kommer du i en situasjon der du havner mellom to jobber, eller faller ut av jobb, er det derfor viktig ikke å legge alle ”nei” og nederlag på deg selv. Du er ikke udugelig! Det er faktisk ofte ganske store tilfeldigheter med hvem som får jobb og hvem som ikke får jobb fra gang til gang.

Frustrerende nok er det er mange ting med ledighet og sykdom man ikke kan styre selv. Men, i tillegg til å være aktiv arbeidssøker og jobbe godt med selve arbeidssøkingen, er det ting du kan gjøre for å bedre situasjonen – og som kan hjelpe deg å takle det bedre. Undersøkelser viser nemlig at de som klarer å lage struktur og rytme i dagene sine – og gi dem meningsfullt innhold, takler bedre å være utenfor enn de som ikke gjør det.  De opprettholder også bedre motivasjonen og evnen til å gjøre de aktivitetene som ofte skal til for å komme seg inn igjen. Hva det er og hva som er nyttig for hver enkelt, vil jo i stor grad være individuelt – men hovedregelen her ser ut til å gjelde de aller fleste.
Så sørg for å lage deg litt struktur på dagen og uken, og gjøre ting som gir påfyll og ikke bare tapper deg selv for energi. 

Ett hjelpemiddel finner du på nav.no. Der er det nå tilgjengelig en aktivitetsplan som skal være ett hjelpemiddel bl.a. til å få dette til. Det å lage en plan for seg selv – som gjerne er ganske detaljert, viser seg å være med å bidra ganske sterkt til at man bedre klarer å gjennomføre de aktivitetene man hadde bestemt seg for. Det være seg jobbsøkeraktiviteter eller andre mer helserettede aktiviteter. Noen syns nok dette høres kjedelig ut – men det viser at det nytter når man utformer aktivitetene selv. 

Mulighetskaféen som arrangeres på Gamle Slaktehuset hver torsdag, håper vi også skal fungere som et nyttig bidrag til arbeidssøkere. Tanken bak er å bidra med en arena som kan gi inspirasjon og motivasjon gjennom foredrag, kunnskapsdeling og nettverksbygging for arbeidssøk-
ere. Her har mange flotte lokale aktører både fra næringsliv og andre relevante aktører stilt vederlagsfritt opp og bidratt med interessante og lærerike foredrag. Vi får mange tilbakemeldinger på at dette er nyttig, så vi fortsetter enda en stund etter sommerferien.  Mulighetskafeen er godt besøkt, men har plass til flere.
Likevel er det viktigste at man selv finner aktiviteter som gir struktur og rytme til å stå i videre arbeidssøking. 

Og til alle oss andre som ikke er utsatt for utenforskap – vi kan også bidra til å gjøre det lettere for de som er utenfor. Vær respektfull og ikke dømmende! Vær godt nettverk både som familie, venn eller i bekjentskapskrets. Over halvparten av jobbene besettes gjennom dette nettverket. Det har stor betydning hvordan man bidrar på dette planet også. Men det får jeg skrive litt mer om en annen gang.