Her er eierne og styret i Grønnbolig Norge AS. Fra venstre: Styreleder Ståle Karlsen, daglig leder, Jan Inge Aase og styremedlem, Johnny Jansen.

Grønnbolig Norge har fått inn en erfaren bedriftsleder i sine rekker. Han går inn både som medeier og styreleder.

Ståle Karlsen er mest kjent for å ha kjøpt opp mange industribedrifter fra Norsk Hydro. Disse har han snudd fra minus til pluss.
Nå ønsker Grønnbolig Norge AS å utvikle  og styrke franchisekonseptet over hele landet. Vi skal nå utvikle kjede-leddet slik at alle får bedre rammeavtaler og  trygge og gode  betingelser for å bygge Grønnbolig, sier daglig leder Jan Inge Aase.Grønnbolig Norge gleder seg over å ha fått en god mottakelse, og har allerede 30 forhandlere som nå skal styrkes og  utvides videre.
Samarbeidet med den store murhuskjeden Håndverksmur og deres forhandlere har gitt gode resultater og god tilgjengelighet på Grønnbolig konseptet. Vi ser for oss en spennende fremtid med dem, sier Aase.Vårt konsept som gjør våre boliger vedlikeholdsvennlige, er noe vi merker stadig større etterspørsel etter, avslutter Aase.

Her er eierne og styret i Grønnbolig Norge AS. Fra venstre: Styreleder Ståle Karlsen, daglig leder, Jan Inge Aase og styremedlem, Johnny Jansen.