– Vi skal være i vinden, sier adm. dir. Kenneth Walland i Østensjø Rederi i Haugesund. Rederiet er i ferd med å få ankerfeste i markedet for offshore vind. Walland mener at nordmennene er svært seint ute om de ønsker å henge med i den teknologiske utviklingen.

Terje Emil Johannessen

Østensjø Rederi AS er har tatt skrittet inn i et stadig voksende europeisk marked for offshore vindkraft. Spesialbygde ”Edda Passat”, som rederiet overtok den 27. februar i år fra det spanske verftet Astilleros Gondán, er nå i fullt arbeid på Race Bank på britisk sektor. I høst følger søsterskipet «Edda Mistral» etter. Det skal jobbe på Hornsea 1 som er en nærliggende offshore vindfarm. Adm. direktør Kenneth Walland mener at den norske satsingen på offshore vindkraft kommer alt for seint. Naboene våre omkring Nordsjøen er allerede lysår foran oss. Walland presiserer at rederiet har sine erfaringer fra bunnfaste vindparker og at uttalelsene er mest myntet på disse. Når det gjelder  flytende vindparker off-
shore er Norge absolutt med i utviklingen, f.eks. Hywind prosjektene.
– Norske politikere og industrien har sovet i timen, sier Walland til Jobb&Næring. I hans øyne er det ikke lenger behov for noen demonstrasjonspark ved Norskekysten. Nytteverdien er ikke til stede fordi demonstrasjonsparkene finnes allerede. Han legger til:
– Rundt om i Europa er en rekke utbygde vindparker i full drift og flere er under bygging. Det er her den teknologiske utviklingen skjer og nye installasjoner blir testet ut. Utviklingen går i dag med stormskritt.

Allerede akterutseilt?
Vi peker på at det uansett pågår en god del teknologiutvikling for flytende vindkraft i norske forskningsmiljøer og som trenger å få testet ut sine installasjoner i full størrelse.
Walland bemerker umiddelbart at den teknologiske utviklingen omkring oss har et så høyt tempo at vi må jobbe raskt for å unngå å bli akterutseilt. Det er tunge teknologiske og finansielle krefter involvert.
– Det vil selvsagt være en drøm for et norsk forskermiljø å få stilt til disposisjon en demonstrasjonspark, men jeg er redd for at utviklingen i praksis er kommet så langt at de vil være frasprunget før de kommer i gang. Når vi ser på hvor store ressurser som er i omløp rett utenfor våre egne maritime grenser, er det nesten umulig å matche det, sier Walland og bruker sin danske samarbeidspartner Ørsted (tidligere Dong Energy) som eksempel. Det er tunge finansielle tak som både tas og som skal tas. 

Store norske leveranser
– Gitt at Stortinget likevel gjør vedtak om at det skal satses på en norsk offshore vindpark rett utenfor vår egen kyststripe, er det vel uansett snakk om at dette kan bli et svært interessant utviklingsmiljø næringsmessig?
– Jeg avviser selvsagt ikke den muligheten. Fortsatt er det slik i min egen næring at det er en omfattende teknologisk utvikling på gang. Design og utstyr på spesialfartøyene blir stadig forbedret, sier Walland og berømmer norske, maritime designere, motor- og utstyrsleverandører. De er verdensledende. I nye ”Edda Passat” er det svært mye norskproduserte komponenter.
– ”Edda Passat” er bygget i Spania, men 30-40 prosent av totalen er norske leveranser. For eksempel er det avanserte norske styringssystemet om bord, alt fra maskineri/framdriftsanlegg, dynamisk posisjonering, gangveisystem og arbeidsbåter er norskproduserte. Vi jobber aktivt med å få inn norske leveranser, selv om vi i flere tilfeller har vært nødt til å gå ut av landet for å bygge selve fartøyet.
– Med andre ord har det vært en krevende prosess internt for å ta skrittet ut i et nytt marked?
– Ja – og i tillegg med å komme i posisjon.  Ørsted gikk ut med en anbud der mange selskap kunne komme med tilbud og det var hele 50 tilbydere. Etter utsilingen var vi tre rederier som sto igjen. Heldigvis var vi det rederiet som ble foretrukket til slutt.  Det var en tøff runde både teknologisk og på pris. Ingen ting tyder på at konkurransen blir mindre tøff i tiden som kommer.

Er vi konkurransedyktige?
– Blir Utsira Nord valgt og rammene omkring den blir noe mer enn en FOU-park, vil ikke et slikt vedtak kunne gi positive effekter for de maritime næringene på Haugalandet og i Sunnhordland?
– Det vil et slikt prosjekt helt sikkert ha. Satses det på Utsira Nord, vil det kreve store maritime leveranser i alle faser.  Vår felles utfordring vil være å bli konkurransedyktige på pris.
– Er rederiet i gang med å vurdere deltakelse i andre europeiske havkraftprosjekter?
– Det er vi. Om vi er i stand til å få gjennomslag, gjenstår å se.  Vi ønsker absolutt å komme i posisjon for å levere flere av disse båtene. De neste fem-seks årene må selskapene ha 30-50 slike båter i sving. Vi håper at vi skal få noen av dem, men som sagt: konkurransen er knallhard.

– Vi skal være i vinden, sier adm. dir. Kenneth Walland i Østensjø Rederi i Haugesund.

Skal være i vinden
Walland minner om at de neste vindparkene som nå bygges ut omkring Nordsjøbassenget, skjer uten subsidier.  Da må vi nordmenn være forsiktige med å ”bevilge oss en vindpark”.  En del offentlige infrastrukturbevilgninger bør en kunne forvente, men for øvrig mener han at det er viktig at slike prosjekter i størst mulig grad står på egne bein. – Etter hvert som anleggene blir større og teknologiutviklingen fører til betydelig økt effekt, ser vi at de involverte europeiske strømprodusentene leverer kraft uten subsidier, sier Walland. Rederisjefen har som klar målsetting å spisse både sine blyanter og trimme sin kalkulator for å henge med i konkurransen om å få bygge og drifte nye, havgående spesialskip for store europeiske energiprodusenter.  Det er bokstavelig talt en målsetting for haugesund-
rederiet å være i vinden.

”Edda Passat”, som Østensjø Rederi fikk overlevert den 27. februar fra det spanske verftet Astilleros Gondán, er det tolvte fartøyet som haugesundrederiet har fått levert herfra, men det første som er spesialbygget for å betjene bunnfaste installasjoner. 

I høst leveres søsterskipet ”Edda Mistral” fra samme verft.  Begge skipene er spesialbygget for å dekke behovet til danske Ørsteds på vindfarmfeltene Race Banks og Hornsea 1 på engelsk sektor.  De skal begge ha Grimsby som logistikkbase og hjemmehavn. ”Edda Mistral” skal etter planen overleveres i august.  Begge skipene skal seile under britisk flagg.  Hvert av skipene er innredet for maksimalt 62 personer.  Til vanlig skal det være 40 teknikere om bord ved siden av det maritime mannskapet på 20 personer.