MØTE OM SANDEID FENGSEL: De to regionrådene ble ikke enig om felles innsats for nytt fengsel i regionen. Et flertall gikk inn for at det skulle holdes et eget møte om fengselen i Sandeid (bildet). Foto: statsbygg

Arbeidsgruppen som utarbeidet forslag om hvilke felles arbeidsoppgaver de to regionrådene skal konsentrere seg om, hadde nytt fengsel på blokka som en av tre temaer. Det ble det ikke flertall for. 

Velger staten å bygge et nytt fengsel på Haugalandet, kommer dagens fengsler på Haugalandet i spill. Det politiske miljøet i Haugesund har for lengst akseptert at et nytt fengsel bør lokaliseres utenfor regionsenteret. Karmøy og Sveio kommuner har spilt inn alternativer.  Samtidig holder Vindafjord kommune godt tak i Sandeid fengsel og arbeidsplassene der.  Fram til nå har det vært gjort flere forsøk på å komme til enighet om hva som er beste lokalisering av et nytt fengsel på Haugalandet – uten å lykkes.  

Vindafjord bremet
Vindafjords ordfører, Ole Johan Vierdal (Sp) reagerte negativt på at denne lokaliseringen skulle bli en felles, regional arbeidsoppgave og foreslo punktet strøket, Varaordfører i Sveio, Ruth Grethe Ø. Eriksen (Frp) viste til at en såkalt KVU for nytt fengsel på Vestlandet er under utarbeidelse. Både Ålesund, Bergen og Stavanger har lagt for dagen stor interesse.
–Hvor står vi, spurte hun og mente det er uvisst.
–Vi er nesten usynlige. Vi må sikre et fengsel til vår region, så får lokalieringsdebatten komme etterpå, sa hun og gikk for et bredt engasjement i regionen.

Tysvørordfører Sigmund Lier (Ap) sa seg enig i at punktet ble tatt ut. Han forslo at det ble holdt et fellesmøte i Sandeid i stedet.
Ole Johan Vierdal tok imot invitasjonen. Et slikt fellesmøte for regionrådene skal holdes i Sandeid/Ølen.
Da ordførerne stemte over forslaget, gikk 8 inn for og 13 mot at fengsel skulle være den tredje samarbeidsoppgaven for regionrådene.