– Våre sjåfører har det flotteste hjørnekontoret, der de cruiser land og strand over fjell og fjord. Gjennom solskinnsdager og tøffe vinterforhold med kolonner, ustabile ferjer og kjøre- og hviletidsbestemmelser leverer våre sjåfører innenfor tidsfrister for de mange butikkene som venter på varer. Stort sett klarer vi å levere til avtalt tid, sier administrerende direktør, Rune Furseth.   

Suldal Transport er en betydelig aktør i den norske transportbransjen. Omsetningen passerte 300 millioner kroner i 2016 og per i dag arbeider det rundt 250 ansatte i selskapet. Hovedkontor på Sand i Ryfylke og avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Odda, Aksdal og Norheimsund. En god geografisk spredning, i alle fall om du lever av å transportere varer med lastebil på Vestlandet. I tillegg til å levere varer har de også levert positive resultat hvert eneste år de 10 siste årene. Og en jevnt stigende omsetning.
– Vi har et nært og konkret forhold til kjerneverdiene våre, som vi til daglig omtaler som PEP. Det er forkortelse for Positiv, Effektiv og Profesjonell. I korte trekk betyr det at våre ansatte skal ha et positivt tilrettelagt arbeidsforhold, og trygt arbeidsmiljø, at vi skal levere effektive transportløsning er for våre kunder og at vi skal være en profesjonell aktør i forhold til våre omgivelser, forklarer Furseth. PEP har vært kjernen i selskapets bevisste bygging av bedriftkultur.

Rune Furseth, adm. dir. i Suldal Transport.

Tøffe krav
Suldal Transport har sin hovedvirksomhet i transport av kjølevarer fra sentrale lager, for eksempel i Oslo, Bergen eller Stavanger, med direkte levering til butikker på Vestlandet. På kundelisten finner du aktører som COOP, Asko og Tine. I tillegg driver de med containertransport, kjøring av parti og stykkgods samt kranbiler, som stort sett er utleid på faste oppdrag for kunder. Men rundt 60 prosent er altså transport av matvarer ut til butikker.
– Dagens logistikk og lagerhverdag er jo bygget rundt filosofien om minst mulig varer på lager lokalt og mest mulig av det en trenger sentralt plassert på et hovedlager eller på hjul på vei til utsalgsstedet. Denne trenden er fortsatt voksende og det er bra for oss. Og utfordrerne, sier Furesth.

Vindu på en halv time
I avtale med kunder innen matvarer er det ofte laget leveringsvinduer. Det vil si at varene må leveres innenfor et tidsrom på for eksempel 30 minutter på en avtalt dag. Da står kunden klar med personell og det er ryddet plass til de nye varene. Legger en da inn i kabalen vinterstengte veier over fjellet og ustabil ferjetrafikk over fjordene, så forstår en direktørens stolthet over egne ansatte, som tross alt altså stort sett leverer som avtalt. – Sjåførene må forholde seg til vær, vind, veiarbeid og ferjeselskap i tillegg til kjøre og hviletidsbestemmelser. Sammen med trafikklederne må de da finne løsninger for å få varene frem i tide. Bytte av sjåfører på strategiske steder, omkjøringer rundt Sørlandet eller rundt Ryfylke er grep som hele tiden vurderes. I alle fall om vinteren, slår Furseth fast. Våre sjåfører og trafikkledere gjør en svært god jobb, er løsningsorienterte og strekker seg langt for å tilfredsstille våre kunder under slike forhold. Og vi liker, og er nødt til, å levere kvalitet.
Norsk samferdselspolitikk og i særdeleshet den som rammet Vestlandet, forholder han seg profesjonelt til.
– Vi må ha fokus på det vi kan påvirke og det er vår egen drift. Skape positive og effektive løsninger for selskap og kunder ut i fra de rammevilkårene som er gitt. Så får en heller ta eventuelle forbedringer som en bonus, om de kommer.

Miljøfokus
Transportbransjen har tidligere ikke hatt et renomme som pådriveren i kampen mot utslipp og for det grønne skiftet. Dette er nå endret betydelig.
– Vi har et svært bevisst forhold til miljøarbeidet i selskapet, slår Furseth fast. Bedriften jobber for å få utslippet av klimagasser og energiforbruket ned. Suldal Transport i disse dager i gang med et prosjekt sammen med ENOVA hvor de har som målsetning å redusere det totale energiforbruket med 10 prosent.
I tillegg har de hatt interne prosjekter for å redusere drivstofforbruket (energiforbruket) og de har også testet ut biodrivstoffet HVO 100 (uten palmeolje) som er annen generasjon biodrivstoff, og som kan reduserer klimautslippene med opptil 90 prosent, avhengig av råvarene som brukes i produksjonen.
– Bilparken vår er blant de aller nyeste i bransjen og de nye E6-motorene har nesten ikke utslipp i det hele tatt, sier Furseth. Han forteller at nylig ble disse bilene tillatt å kjøre sentralt i Oslo nettopp på grunn av de lave utslippene. En kan nesten si at en lastebil med euro 6-motor som i dag kjører i større byer, faktisk renser luften og dermed bedrer luftkvaliteten.  – I Aksdal og Norheimsund har vi tatt i bruk elektrisitet som energi når bilene står parkert om natten, forteller Furseth.

Samfunnsoppgave
Furseth er svært bevisst at selskapet han leder har en viktig samfunnsoppgave.
– Tjenestene våre er faktisk samfunnskritiske. Ingen har større egne lager lenger. Alt fra elektrikere til bilverksted, fra medisiner til dagligvare er avhengig av å få varer levert kontinuerlig. Det du og jeg trenger, og det de som leverer til oss trenger, hver dag, er stort sett transportert hit på hjul, i løpet av natten.
– Jeg skulle ønske at folk av og til reflekterer over dette. At det å transportere varer til de lokale butikkene og bedriftene faktisk er en viktig oppgave. At det krever utstyr og mest av alt kompetanse å få rett vare på plass i hyllene til rett tid. Og at det faktisk er sjåfører som dag og natt, 365 dager i året, henter disse varene og transporterer de hjem til butikken din. Ikke bare leverer de varene, men de må leveres innen ørsmå tidsåpninger som kunden har planlagt nøye. Tenk litt på det når du møter traileren en vinternatt på fjellet, oppfordrer Rune Furseth.

Tekst: Olav Kolltveit