ENIGE OM HAVVIND: Næringsforeningene i Vestlandsalliansen og Rogaland- og Hordaland-benkene på Stortinget ser med like stor interesse mot regjeringens pågående arbeid med havvind og utpeking av en til to demonstrasjonsparker langs kysten. Foran: Anne Grethe Sandtorv, Stord Næringsråd, Inger Tone Ødegard, strategisjef i Stavangerregionens næringsråd og adm. dir. Egil Severeide i Næringsforeningen Haugalandet.

–Vi møtte en overraskende stor entusiasme for etableringen av en havvindpark på Utsira Nord, sier adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen. 

Sammen med sine kolleger i Vestlandsalliansen (de fire næringsforeningene fra Bergen til Stavanger)  møtte han stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland til briefing om de store og viktige sakene for Vestlandet på Stortinget tirsdag kveld i forrige uke. Her ble bl.a. infrastruktur, kompetanse, Vestlandet som region og Fornybarfondets framtid diskutert.
Severeide var særlig opptatt av planene om en demopark for uttesting, som regjeringen har tatt initiativ til og som NVE har gitt sine anbefalinger om. Utsira Nord er et av to alternativer som peker seg ut, og for Severeide og sunnhordlandskollega Anne Grete Sandtorv var det viktig å få presentert prosjektet og pekt på de mulighetene dette skaper for industrien i storregionen.

Kompetansen direkte overførbar
–Vi ser på denne demoparken som et «laboratorium» for uttesting av ny teknologi som kan eksporteres til områder som er for dype til tradisjonell havvindproduksjon. Dette er noe vår offshoreindustri vil kunne leve av i framtiden når olje- og gasseventyret går mot slutten. 95 prosent av den kompetansen som i dag finnes i oljerelatert industri er direkte overførbar til offshore vind, påpekte de to.

– Minst mulig byråkrati
Nesten samtlige av stortingsrepresentantene som tok ordet var positive til prosjektet, og mente havvind har framtiden for seg. Diskusjonen gikk mer på hva representantene kan gjøre for å bidra til at prosjektet blir realisert.
–Sørg for at prosessen blir så ubyråkratisk som mulig og vær en pådriver for arbeidet med å få på plass der nødvendige godkjenningene for prosjektet, var rådet Severeide gav.

Samling i Stavanger
Han forteller til Jobb & Næring at næringsforeningen har fått en invitasjon fra Greater Stavanger om å delta i et strategimøte sammen med en rekke aktører langs Rogalands- og Hordalandskysten i slutten av mai. Hensikten er å se om det er mulig å forene krefter i den jobben som nå venter med å sikre et positivt vedtak om Utsira Nord og ikke minst gode nok rammebetingelser for de industrimiljøene som ønsker å bruke demonstrasjonsfeltet.