Vi står midt i en brytningstid. Samfunnet er på vei inn i en digital virkelighet som gjør det mulig med nye samhandlingsformer og løsninger. Det er spennende for det krever at vi jobber og tilnærmer oss ulike problemstillinger på nye måter.
Jeg kan jo bare se på meg selv; jeg klarer meg ikke uten mobilen for her har jeg all musikken min, alle bank- og posttjenestene mine og trenings-appen. Den siste der er jeg nok ikke blitt så avhengig av som jeg tenkte på forhånd 

Digitale løsninger og digital tilgjengelighet er i høy grad en forventning hos folk flest når de trenger offentlige og private tjenester. Her skal ikke NAV være noe unntak.  Og i NAV er vi godt i gang med å bygge nye velferdsløsninger for fremtiden. Og det er mange som ønsker seg enda flere og enda raskere fremgang i våre digitale løsninger – og heldigvis – så er vi nå godt i gang. Mange av de tilbakemeldingene vi får går på at folk også vil ha oss på mobilen, sammen med bussbilletten sin. Av totalt 62 millioner besøk på nav.no i 2017 var halvparten av besøkene fra mobil og nettbrett. 

NAV er i ferd med å gjøre tjenestene mer tilgjengelige for folk flest.  Nav.no er blitt en portal med mye informasjon og mange typer tjenester – og det legges stadig flere tjenester inn her. Veilederen for jobbsøk blir stadig bedre og aktivitetsplanen på nav.no gir nå folk en mulighet til styre sine egne jobbaktiviteter, og til å kontakte veilederen sin direkte. Når 3,5 million sykmeldinger nå kan sendes digitalt, så er det klart at disse endringene har stor samfunnsmessig betydning både for helsevesen, arbeidsgivere og arbeidstakere. Ting går raskere og med betydelig mindre feil. Forutsetningen her er at løsningene blir så enkle og intuitive som mulig i bruk. I alle leveransene vi har på nye digitale løsninger nå, så er brukere av tjenestene involvert i utprøving og testing, og inviteres til å komme med forslag både før og etter løsningene blir levert. Dette tror vi vil gjøre at løsningene blir enda bedre – og enklere å bruke for folk flest.  

Framover vil vi se at skjema erstattes med dialoger på nett og automatiserte søknadsprosesser, som i dag finnes på barnetrygd og alderspensjon. Nå i 2018 vil vi se at det kommer på foreldrepenger og andre støtteordninger i forbindelse med fødsel.  Det kommer også ny CV- og stillingsdatabase – noe som vil være til stor nytte for både bedrifter som skal ansette folk, og for folk som er på jakt etter jobb.  Jeg jobber med formidling av arbeidskraft, så ny CV- og stillingsdatabase gleder jeg meg ekstra mye til.  Selv om det også er litt skummelt, når det antakelig endrer min egen arbeidshverdag i veldig stor grad – hvor mye vet jeg jo ikke helt enda. Men jeg er glad i ny teknologi og nysgjerrig av natur – så jeg tror det vil gå bra for min del.  

Men ikke alle er like fortrolige med digital teknologi. Og ikke alle løsninger virker optimalt med en gang de kommer. Tiden framover vil være en overgangsfase der både vi i NAV og folk som mottar velferdstjenester vil måtte lære å erfare hvordan de nye verktøyene virker.  Og jeg tror jeg kan «garantere» at dette ikke vil gå helt uten feil eller knirk.  Men vi kommer til å gjøre vårt aller beste for at feil og mangler ryddes opp i så snart som mulig, og med minst mulig bry for våre brukere og samarbeidspartnere.  Noen vil nok fortsatt vegre seg til å bruke digitale løsninger og noen vil fortsatt trenge hjelp til å lære å bruke disse – og de skal NAV hjelpe.  

Når jeg tar til orde for denne utviklingen, må jeg understreke at NAV skal være for alle. Samtidig som at vi skal lage gode løsninger for velferdsordningene i Norge – så skal vi også bistå de som trenger oss mest. Vi ser at de som ikke er helt komfortable med det digitale, kan være både unge, voksne og godt voksne. Og vi ser det alle samfunnslag. Men digitaliseringen skjer jo nå på alle fronter i samfunnet vårt – så det vil også komme nye løsninger og tiltak for å få økt den digitale kompetanse for alle i samfunnet vårt.  Så vi vil nok også fremover i NAV jobbe mer med å lære folk å bruke løsningene som kommer, slik at disse blir nyttige for de aller fleste. 

 

Når NAV kan ta i bruk teknologiske løsninger som gjør det mulig for folk å søke en støtteordning og få svar på minutter, så vil vi også få mer tid til å bistå de som trenger oss i NAV mest. De som står i en livssituasjon der de trenger mer støtte enn andre. De som trenger en fast veileder som kjenner situa-
sjonen og utfordringene, og som har muligheter til å veilede og følge opp når det trengs.
Så jeg ser frem til at du kan få enda mer av NAV i lomma! Det tror jeg blir en vinn – vinn-situasjon!