TENKTE HØYT: Inge Alsaker fra strategistaben til Vegvesenets Region Vest tenkte høyt om behovet for en forlenget bompengeperiode for bilistene på Haugalandet.

Først i juni 2020 kommer neste mulighet for å påvirke Regjering og Storting i de videre prioriteringene i Nasjonal Transportplan (NTP). Da skal fylkeskommunene uttale seg om planens neste etappe.

Samferdselsetatene fikk i mars retningslinjer fra Samferdselsdepartementet om rammene for de utredningene som skal legges til grunn for revidert NTP. I november i år skal regionene i Vegvesenet levere sine prioriteringer til Vegdirektoratet.  Fra februar 2019 og det påfølgende året skal direktoratet sy sammen et høringsutkast som fylkeskommunene kan komme med innspill til. I juni 2020 må som nevnt fylkeskommunene komme med sine endelige uttalelser og forslag til prioriteringer for en ny transportplanperiode. I mars 2021 kommer Samferdselsdepartementet med et endelig forslag til ny NTP. Denne blir behandlet i Stortinget i juni 2021.
Ønsket fra Haugalandets side om få framskutt tunnelene mellom Seljestad og Røldal fra 2022 til 2021, betyr derfor at den endelige kampen for å få dette til, må tas i forbindelse med Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2021. De øvrige E134-prosjektene må presses inn i 4-årsløpet i NTP’en som Stortinget behandler i juni 2021.