I denne utgaven av Jobb & Næring er det umulig å komme utenom tre kåringer som Månedens bedrift på Haugalandet. Det må bli Aibel, Kværner og Vassbakk & Stol.

8 millarder

Det har strømmet på med gode nyheter for regionens næringsliv i den seinere tid. Den desidert største var intensjonsavtalen som Aibel gjorde med Statoil om bygging av en prosessplattform til åtte milliarder kroner. Oppdraget vil totalt engasjere 3500 arbeidere, hvorav minst 1500 i Haugesund fram til 2021. I følge konserndirektør Bjørn Tollefsen er det snakk om den største Aibel-kontrakten noensinne.
–Vi har fått den ulimate bekreftelsen på at vi både har den nødvendige kompetansen og konkurransekraften for å kunne levere til et så stort og viktig prosjekt. Organisasjonen har opparbeidet en betydelig erfaring fra leveransen av Johan Sverdrup-boreplattformen, som nå ferdigstilles i Haugesund. Vi ser fram til å fortsette realiseringen av neste fase av Sverdrup-feltet sammen med Statoil, uttalte konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, i en pressemelding samtidig som flaggene gikk til topps på administrasjonsbygget på Risøy.

Fakta om prosjektet
Med en estimert verdi på rundt åtte milliarder kroner og en totalvekt på 23.000 tonn vil prosjektet være det største i Aibels historie og en av de største enkeltkontrakter som har blitt tildelt på norsk sokkel noensinne. Samtidig er det et skjellsettende prosjekt for hele Johan Sverdrup-feltet, da prosessplattformen også omfatter en integrert vekselstrømomformer. Denne vil bidra til å sikre full elektrifisering med landstrøm fra anlegget på Haugsneset til Johan Sverdrup-feltet og resten av Utsira-høyden, inklusive feltene Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen.

3,4 milliarder

Flaggene gikk til topps også Kværner på Stord den 5. april da det ble kjent at Kværner i et 50/50 fellesskap med Aker Solutions inngikk intensjonsavtale med Statoil for modifikasjoner av stigerørsplattformen og feltsenteret for Johan Sverdrup- utbyggingen. Oppdraget vil gi omfattende positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners og Aker Solutions’ underleverandører. På topp vil arbeidet involvere omtrent 2 000 ansatte i de to selskapene samt personell hos underleverandører. Avtalen er totalt verdt rundt 3,4 milliarder kroner.

Fakta om prosjektet
Kværner og Aker Solutions skal gjennom et 50/50 eid samarbeidsselskap gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt 5 000 tonn for stigerørsplattformen. I tillegg omfatter avtalen modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Arbeidet vil starte i andre kvartal 2018 og ferdigstilles i 2022. Arbeid med selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets spesialiserte anlegg på Stord. For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550 personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2 000 personer.

Vassbakk & Stol – Leif Jakobsen – Personalsjef

900 millioner

På Karmøy fikk Vassbakk & Stol i slutten av mars en delkontrakt fra sin eier, Skandia, som er verdsatt til 900 millioner kroner. Entreprenørselskapet skal medvirke i vegprosjektet som nå starter på Riksveg 3 og Riksveg 25 mellom Løten og Elverum. Den totale kontrakten er på 5,5 milliarder kroner.  For adm. dir. Inge Jan Thorsen og hans kolleger innebærer delkontrakten et strategisk gjennombrudd. De har satset målbevisst på å sette seg i stand til å delta i store, nasjonale prosjekter.  Med oppdrag i denne størrelsen sikres selskapet en forutsigbar produksjon de kommende tre årene. De skal dessuten ansatte førti nye arbeidere for å kunne rigge seg til med den skiftordningen som kreves for å være ferdig med selve anleggsjobben i god tid før vegen skal åpnes seinhøstes 2020.

Fakta om prosjektet
Rv3/Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark kommune, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca 2.5 år.

Vi gratulerer!