Du har sikkert hørt om Kitosan fra rekeskall og Collagen fra fiskeavskjær produsert på  Husøy før. Kanskje også i optimistiske vendinger om betydelig potensial og et stort marked. Til nå har det stort sett blitt med optimismen, men nå er eventyret på Husøy begynt å bevege seg. I 2016 omsatte Seagarden for ca 36 millioner kroner. I 2017 ble det rundt 45 millioner. – I 2018 havner vi nok et sted mellom 60 og 70 millioner kroner, konstanterer Fabrikksjef Rune Paulsen. Seagarden har knekt koden.

Tekst: Olav Kolltveit

– Mange kjenner nok ikke til oss og kobler oss mot f.eks mot naboen Biomar. De driver med helt andre produkter og i andre markeder enn oss. Der de regner i tonn der teller vi kilo, smiler Paulsen.

Kort fortalt lager Seagarden marine ingredienser og helsekostprodukter  til matvareindustri i hele verden. I den ene enden kommer det inn frosset rest-råstoff  i blokk fra fiskeindustrien og i andre enden kommer altså ut avanserte produkter, som brukes som smak til buljongterninger og fiskesupper til bruk i rene helsekostprodukter basert på fisk. 98 prosent av produksjonen selges til utlandet.

– Vi driver jo egentlig med matvareproduksjon og er underlagt veldig strenge krav fra myndigheter og kunder, forklarer kvalitetsjef Henriette Ustad Johannessen. Kundene som bruker produkter fra Seagarden som ingredienser i egne produkt,  er små og store matvare- og helsekostselskaper. Hygienefokuset er stort og kvalitetskravet høyt.

– I tillegg til fabrikken her på Husøy eier vi også to produksjonssteder i Nord Norge, med de samme strenge kravene, forteller Ustad Johannessen.

Nye nisjer

Omsetningsveksten som nå kommer er ikke bare knyttet til et enkeltprodukt. Den er spredd på de eksisterende, men Seagarden ser nå mot bruk av Collagen og andre marine pulver i  helsekostprodukter.

– Vi leverer i dag Collagen i forskjellige former til kunder som bruker dette i egne merkevarer. Men vi har nå valgt også å lansere egne produkter, under varemerkenavnene Seagarden og Nutricoll. Produktene tas som kosttilskudd, som pulver i vann eller juice, eller eventuelt i kapsler. Studier har dokumentert grundig den positive virkningen Collagen har på alt fra hud til brusk og ledd, sier markedsjef Svein Jakobsen entusiastisk. Han har vært i selskapet siden oppstarten og har også bakgrunn fra Pronova og forløperen til Seagarden, Primex. Han er glad for at markedet endelig er begynt å etterspør produktene i økende grad.

– I tillegg til å produsere egne produkt og selge under eget varemerke, ser vi også en økning i såkallt Private Labeling. Det vil si alt vi produserer og pakker Collagenet her på Husøy, men setter på kundens etikett. I begynnelsen av mars lanserte en av kundene våre prosuktet sitt i USA og de første bestillingene er allerede tikket inn, sier Markedsjefen.

Rene produkt er viktig for verden

I et miljøperspektiv er det selvsagt et pluss at restprodukt fra for eksempel filet produksjon går til mat og helseprodukter. Helse fisken tas i bruk.

– Collagen produserer vi fra fiskeskinn, forteller Fabrikksjef Paulsen. Vår kjernekompetanse er jo egentlig å foredle rester fra fiske og rekeindustri til andre rene produkter som verden trenger, slår han fast. Fisken som produktene da stammer fra, er stort sett villfangert hvit fisk, som for eksempel torsk, som er tatt i havområdene nord i Atlanteren. Frisk fisk uten tilsatte medisiner eller fór.

– Vi bruker også vår norske opprinnelse helt bevisst i vår markedsføring, sier Paulsen. På boksene med marin Collagen fra Nutricoll finner vi både norkse flagg og elementer fra rent og friskt hav. Det kommer også tydlig frem på boksene at produktet stammer fra villfanget torsk fra Nord-Atlanteren. I markeder ute i verden er dette viktig og et kvalitetstegn, som passer godt inn i trenden med rene produkter og minst mulig negativ miljøpåvirkning.

Tøffe år

Historien  frem til i dagens vekstsituasjon  har ikke bare vært beine vegen for Karmøyfabrikken. Til sammen har det blitt puttet inn rundt 300 millioner kroner til å dekke tap, investere i utstyr og ikke minst til å bearbeide markedet. Det har vært tøffe år, med mye hardt og målbevisst arbeid. Mye prøving og feiling.

– Endelig ser det ut som om det har løsnet, slår fabrikkksjef Paulsen fast.

Seagarden har hovedkontor og største fabrikk på Husøy i Karmøy kommune. Virksomheten har også to mindre fabrikker i Tromsø og Senjahopen som de eier, samt eget salgskontor i Singapore. Eiere og ledelse har stor tro på fremtiden og gleder seg over at veksten nå  er i gang. Men vekst er ikke alltid bare problemfritt.

– Vi har begrenset tilgang på råtoff fra fiskesindustrien og det er heller ikke bare enkelt å skaffe fagfolk til produksjonen og drift av selskapet. Kompetanseprofilene vi  søker til enkelte stillinger er rimelig smal. Og vi setter krav til at de som jobber på fabrikken skal bo og leve på Haugalandet. Vi er dialog med kandidater som i dag bor og jobber i andre land og som muligens vil flytte hit om de blir tilsatt, sier en fornøyd fabrikksjef Rune Paulsen.