Har du penger på bok, men ikke tid eller mulighet til å forvalte pengene dine selv, er det fullt mulig å få god faglig hjelp her på Haugalandet. I Haugesund finner du et miljø som tilbyr deg personlig veiledning. Du velger selv risikonivå og profil.

– Privatpersoner og bedrifter på Haugalandet og omegn med oppspart kapital trenger et lokalt miljø der de kan få personlig veiledning om hvordan de kan ivareta verdiene sine på best mulig måte, sier Finn Helge Quist i Vibrand Kapitalforvaltning AS i Haugesund.

Fusjon for videre satsing

Sammen med Sigve Eriksen har han drevet Vibrand Finans AS siden 2014. Begge to har jobbet i ledende finansinstitusjoner i over 30 år og etter de slo seg sammen har de skaffet seg godt fotfeste med nærmere 300 kunder fra hele storregionen. Norun Skrunes ble tilsatt i selskapet i 2016. Vibrand Finans AS fusjonerte med Atlas Kapitalforvaltning AS i fjor. I det sammenslåtte selskapet, Vibrand Kapitalforvaltning AS, jobber det nå til sammen seks personer. De forvalter ca. 1,2 milliarder kroner for sine kunder.

Norges beste

Sekstettens kunnskaper om kapitalmarkedet og gode teft har gitt resultater. Forvalterne har gjennom flere år levert en meravkastning som har gjort dem til en av de beste fondsforvalterne i Norge. Et av fondene deres, Vibrand Absolutt, ble i fjor Norges beste kombinasjonsfond. Det oppnådde en avkastning på hele 16,86%. Halvparten av midlene forvaltes i aksjemarkedet, og den andre halvparten i obligasjonsmarkedet.

– Kundene våre har forstått at de med dagens lave rentenivå, taper penger ved å ha sparepenger i bank. Tar man hensyn til prisstigning og skatten på renteinntektene, sitter man igjen med negativ avkastning, forklarer Sigve Eriksen. Dette forholdet har medført at antall kunder øker jevnt og trutt og stadig flere ønsker bedre avkasting på sparepenger sine.

For folk flest

Vi ønsker å være nære og folkelige for våre kunder, sier Norun Skrunes som understreker at hos dem får du alltid personlig kontakt enten om du ringer eller stikker oppom kontoret deres i Haraldsgata 165.

– Etter hvert som byens og distriktets banker har nedbemannet er det ikke mange finansrådgivere igjen, og vi opplever at flere savner den personlige kontakten. Er du usikker på om vi kan utgjøre en forskjell, stiller vi gjerne opp til en uforpliktende prat, sier hun.

Vibrand Fondene

Vibrand Kapitalforvaltning har egen konsesjon fra Finanstilsynet. Selskapet forvalter tre fond. Ved siden av Vibrand Absolutt, dreier det seg om rentefondet Vibrand Kreditt og aksjefondet Vibrand Norden. I deres samarbeid med Netfonds kan de tilby både spareavtaler, aksjesparekonto og god rapporteringssystemer.

Haraldsgata 165, 5525 Haugesund • Tlf. 52 98 90 90 • www.vibrandkapital.no