–Forskjellen på før og nå er at virksomhetene på land I Norge er tilbake i norsk eierskap, og som et resultat av dette også vil få avdelinger i Trondheim og Oslo. Med AktiMed som eier vil kundene i større grad bli utfordret til å drive et helse-forebyggende arbeid overfor sine ansatte, sier daglig leder i AktiMed, Rikke Sivertsen Dahl.

Tekst: Terje Emil Johannesen

Hun er i Haugesund i forbindelse med den pågående integreringsprosessen etter at AktiMed, som har sitt hovedkontor i Trondheim, i begynnelsen av februar kjøpte opp International SOS sin bedriftshelsetjeneste i Norge, og inntok posisjonen som Norges nest største leverandør av bedriftshelsetjenester. I vår region betyr det at selskapet har tatt over 550 av International SOS sine kunder. Akkurat nå pågår en samkjøring av selskapene der man kartlegger ”best practice” og samler det beste fra begge selskapene under en felles AktiMed-plattform. Rikke Sivertsen Dahl sier at hensikten er å gi kundene et styrket og bredere tilbud. Hun viser til den pågående utviklingen der bedriftene tar et større medansvar for helsen til sine ansatte.

– Mange er flinke, andre trenger bistand fra oss for å få lage en helsefremmende strategi. Hensikten er å gjøre dette enkelt og pedagogisk, slik at de ansatte raskt ser verdien av å delta i de tiltakene som settes i gang, gjerne med vår hjelp.   

Seks distriktskontorer

Selskapet har i dag 40 ansatte som følger opp kundene på Haugalandet, i Sunnhordland og Indre Ryfylke, dels fra hovedkontoret i Combisenteret på Raglamyr i Haugesund, dels fra distriktskontorene i Sand, Sauda, Ølen, Etne, Husnes og Stord.

Med i samtalen med Rikke Sivertsen Dahl er også regionsleder Janne Hetland og administrasjonskonsulent Veronica Askeland fra Haugesundskontoret. De forteller at virksomheten har hatt mange tøffe utfordringer de seinere årene på grunn av nedsmeltingen av aktivitetene i Nordsjøen. Mange kunder har vært berørt og har måttet foreta til dels dramatiske nedbemanninger med alt det innebærer av menneskelige belastninger.

– Det er da det gjelder å ha tunga beint i munnen og ikke minst ha gode rådgivere som hjelper deg til både å følge spillereglene, men også til å ivareta dem som berøres på en skikkelig måte, sier Janne Hetland. Hun var redd for at dårligere tider ville gå ut over sikkerhetsarbeidet i virksomhetene, men det har de ikke merket noe til.

– Vi som HMS-rådgivere fra bedriftshelsetjeneste bistår våre kunder i både medgang og motgangstider. I vår region har mange virksomheter nå i flere år vært rammet av nedgangen i olje og gassindustrien. Mange virksomhetene har skåret ned til beinet på flere områder men merker nå sakte at markedet snur og fokuset endres mot det vi kaller helsefremmende faktorer på arbeidsplassen.

De ansatte ved Haugesundskontoret merker nå den gryende optimismen og at flere hjul er i sving. De er glade for det som skjer i selskapet og har positive forventninger til framtiden med nye eiere.

– Vi tenker langsiktig. Vår ambisjon er å være ledende innen helsefremming på norske arbeidsplasser. Vi har nå rigget oss til for å strekke oss mot denne ambisjonen, sier Rikke Sivertsen Dahl.

Skal ta ut synergier

Oppkjøpet av bedriftshelsetjenesten til International SOS i Norge innebærer at sistnevnte selskap samtidig går inn som medeier i AktiMed gjennom datterselskapet BH AS. Hensikten er å samarbeide og å ta ut synergier.  Sivertsen Dahl sier til Jobb&Næring at dette gjør det mulig bedre å ivareta de kundene deres som har virksomhet i utlandet. International SOS er et stort konsern med virksomhet i nitti land og er verdensledende innen medisinsk assistanse samt å håndtere risiko i selskaper som jobber globalt. AktiMed er blant annet hovedleverandør for Aker Solution og andre Aker-eide selskaper. Det er et mål å bli enda sterkere på leveranse av bedriftshelsetjeneste i Norge.