Det er en krevende jobb å være arbeidssøker. Det er dessuten ensomt å bare jobbe for seg selv. Ingen skryter når man har gjort en god jobb. En klar og tydelig arbeidsinstruks får man ikke, mens «alle» har tusen mer eller mindre gode råd å gi deg.

I tillegg kan det være vanskelig å føle mestring og motivasjon når tilbakemeldinger kommer i form av avslag. I det øyeblikket man knekker koden og får napp og kan takke ja til et jobbtilbud, da trenger man jo ikke være arbeidssøker lenger. Jeg pleier å si at arbeidssøking ikke er en jobb for pyser.

Oppsøk bedrifter!

Jeg har to gode råd. Det første handler om å stikke innom hos bedrifter. Vår erfaring med bedriftene på Haugalandet er at det er mange bedrifter som liker at folk stikker innom for en prat. Mange av de rundt 3000 arbeidsgiverne i regionen, særlig de mindre og mellomstore, foretrekker folk som tar initiativ og kommer innom for å presentere seg. De liker å «sjå folk i auå». Mange oppgir at de ansetter folk hovedsakelig på denne måten.  På den annen side er dette er noe som de aller fleste arbeidssøkere kvir seg litt for å gjøre. Det oppleves ubehagelig.

Heller ikke alle arbeidsgivere liker slike spontane besøk. Prøv derfor gjerne å sjekke litt ut på forhånd. Da får man som oftest snakke med noen som ”har nåke med det”. Da slipper man også å få et eventuelt «nei takk» fra noen som ikke har noe med rekrutteringen å gjøre i det hele tatt. Det er gjerne i slike sammenhenger at nettverk i sosiale medier også kan være nyttig å bruke. Det hjelper jo ikke bare å være på sosiale medier – man må jo bruke dem også!  Selv om man får en del nei, så er det veldig viktig å ikke miste mot og motivasjon til å gå i gang med neste kontakt. Den aller største fienden i jobbsøkingen er dessverre at man mister mot og motivasjon til å aktivt fortsette etter mange avslag.

En utfyllende Match-/søkebase-CV

Det andre rådet er å gjøre en skikkelig jobb med match-/søkebase-CV’en. En del arbeidssøkere forstår ikke helt hvor viktig en slik CV kan være. Fylles den ut skikkelig, jobber den for deg lenge etter at du la inn informasjonen om deg selv. NAV-basen, mange store firma og de fleste bemanningsbyråene bruker programvare der du lager en søkbar versjon av CV-en din. Dersom du allerede har brukt mye tid på en flott privat cv, er det mange som velger å legge denne med som vedlegg. For å slippe tidkrevende registrering, velger mange den enkle løsningen å fylle ut alle obligatoriske felt med «se vedlegg». Jeg vil sterkt frarå at en arbeidssøker velger en slik lettvint løsning. Det å fylle ut database-CV-ene gjør at du lettere blir plukket ut dersom det er mange søkere. Du kan dessuten bli plukket opp seinere til andre stillinger enn dem du har søkt på.

I den sammenheng vil jeg framheve at NAV faktisk har landets største cv-database der både vi og mange arbeidsgivere leter etter kandidater til ledige stillinger. Mange arbeidsgivere som ikke har egne slike database-systemer, har mulighet for å bruke NAV-basen når de har behov for arbeidskraft. I disse basene er det ikke det at det ser pent ut som er det viktigste, men at du er mest mulig søkbar. Dersom du legger inn kompetanse og ønsker du har i søkbare felter, så er dette svært nyttig for deg. Husk samtidig å gjøre CV-en din forståelig for andre enn innbarka fagfolk. Det skader sjelden å være litt utfyllende om kompetansen sin der det er mulig.

Det er stort tempo i utviklingen av slike database-løsninger nå. Det gjør det vanskelig å gi absolutte og skikkelig kloke råd. Men en ting vet vi: dine beste muligheter framover kan komme fra en retning du aldri hadde tenkt på. Dette opplever vi heldigvis svært ofte. Som arbeidssøker lønner det seg derfor å legge ned et godt grunnarbeid i flere ulike retninger.

Jeg håper at dette gav deg litt mer motivasjon til å fylle ut database-CV-en bedre neste gang!

Ta telefonen!

Helt til slutt – et lite råd i tillegg: Når man er registrert i forskjellige CV-baser, vil ofte noen har behov for å raskt kunne avklare din motivasjon og om du er disponibel. Det vil som ofte skje via telefon og/eller mail. Ganske mange har for vane og ikke ta telefonen når ukjente nummer ringer. Vanligvis kan kanskje dette være en helt grei vane man kan velge å ha – ikke vet jeg. Men – akkurat når man er arbeidssøker, kan dessverre denne vanen koste deg dyrt. Så det er greit å være obs på dette akkurat når man er arbeidssøker – og om man er arbeidsgiver som prøver å få tak i kandidater.

Jeg håper at du får ny jobb i morgen!