Vindafjord-selskapet Helgevold-gruppen går inn på eiersiden i Aritech på Stord. De to selskapene rigger seg for videre vekst i hele stor-regionen.

Helgevold Gruppen har lenge vært en av de ledende totalleverandørene av elektrotjenester i Vindafjord og på Haugalandet. Selskapet har en svært god bredde når det gjelder kompetanse innen elektro, automasjon og telekommunikasjon. Aritech har et sterkt tverrfaglig prosjektering- og rådgivningsmiljø på Stord. Selskapet har hatt som mål på sikt å bli en totalleverandør av tekniske tjenester i Sunnhordland. Som et ledd i denne strategien ble Fronta Ventilasjon kjøpt i februar og nylig ble kjøpekontrakten for Grov Elektro signert.

Sikrer kompetanse og leveringsevne

– Helgevold har i den senere tid rigget selskapet administrativt, for ytterligere vekst, og er svært glade for den avtalen vi nå har fått på plass der Helgevold gruppen går inn på eiersiden i Aritech på Stord, sier  adm. dir. Johannes Helgevold i Helgevold Elektro as i en pressemelding som ble sendt ut etter at samarbeidet var på plass. Gjennom Aritech sikrer Helgevold Gruppen seg kompetanse og leveringsevne som gjør selskapet bedre rustet til å levere større prosjekter og styrke sin totaltekniske gjennomføringsevne.

Gjensidig nytte

Aritech består som et selvstendig selskap, samtidig som de blir en del av Helgevold gruppen.

– Ved å slippe Helgevold Elektro inn på eiersiden etablerer vi en allianse der vi sammen skal gjøre hverandre gode, sier styreleder Jan Richard Dyrseth i Aritech. I pressemeldingen slår han fast at Stord-selskapet nå har funnet en samarbeidspartner med felles verdier der fokus er på kundene, faget og stolte, kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere.   

– Helgevold vil dra nytte av vårt tverrfaglige prosjekteringsmiljø for tekniske tjenester, og vi vil dra nytte av deres velutviklede stabstjenester, blant annet regnskap, timefangst, kvalitetssikrings-  og personalsystemer, legger han til.

Begge lederne er særdeles fornøyd med at de med dette samarbeidet sikrer og styrker sin kompetanse innen et tverrfaglig prosjekterings- og rådgivningsmiljø