Heidi Kolstø (56) ble utfordret og sa ja til å gå på som ny styreleder i Folkets Gave, organisasjonen som revmatikerforeningene i Haugesund og på Karmøy etablerte i 2005 for å understøtte Revmatismesykehuset i en viktig utbyggingsfase. I dag har den et annet formål. Nå er hun og mange entusiaster med henne midt inne i en heftig brainstorming om framtiden. Den nye pasient-
rollen ligger på vektskåla.

Tekst: Terje Emil Johannesen

– Min første jobb er å være i hjertet av denne hjernestormingen, sier hun til Jobb&Næring kort tid før stiftelsen nylig arrangerte et strategiseminar for å gå gjennom alle utfordringer og realiteter. Det vil fortatt gå noe tid før hun formelt overtar ansvaret. Ventetiden bruker hun på å bli kjent med hele apparatet og ikke minst alle menneskene som er involvert. Mye har endret seg for organisasjonen gjennom disse tretten årene. Underveis ble foreningen en stiftelse (2007). Stiftelsen brøt etter hvert hovedpulsåren til Revmatismesykehuset. For to år siden endret stiftelsen formålet sitt til å konsentrere seg om å informere og samle inn ressurser til rehabilitering, forskning, kompetansebygging, revmatikerbevegelsen, helsesport og evt. andre behov under FFO-paraplyen. Den har gjennomført en rekke arrangementer. Den årlige Rehabiliteringskonferansen har blitt kimen til et nasjonalt møtested for fagfolk, politikere og pasientorganisasjoner.

Omvendt pyramide

I fjor valgte også styret i stiftelsen å invitere alle pasient- og brukerorganisasjoner i Helse Fonna-området med i etableringen av et Brukerhus tett på egne kontorer. Dette har begynt å gå seg til. Fortsatt er det ikke full oppslutning, men skritt for skritt synes det som om de deltakende foreningene og deres tillitsvalgte finner fram til en egnet samarbeidsform. Og midt oppe i det hele kommer Heidi Kolstø vandrende inn på banen, fullstendig uten fortid i organisasjonen og i feltet, nysgjerrig på alle folka og hva de tenker. Omkring dem alle pågår det en gjennomgripende endring i norsk helsepolitikk. Pasient- og brukerrettighetsloven endrer roller og maktfordeling. Den nye pasientrollen gir hver enkelt av oss et mye større ansvar for egen helse og for behandlingsløp når sykdom oppstår. Pasientorganisasjonene må omstille seg, fastlegene og det offentlige helsevesenet må endre på maktpyramidene sine. Det er et virvar av nye tanker og endringer av gamle mønstre.

Nytt beite

Heidi Kolstø er etter mange år på vei ut av databransjen. Høsten 2016 var hun som daglig leder i Adell Group med på å fusjonere selskapet med Upheads.

– Jeg har sikret overgangen. I løpet av våren er jeg helt ute av bransjen, sier hun til Jobb&Næring. Selvkritisk slår hun fast at hun er flinkere til å skape nye virksomheter enn å drifte dem. Vi er raskt frampå ved å vise til at denne frodige og erfarne dama nylig lanserte brettspillet Economico. Spillet handler om å takle personlig økonomi og høster ros i mange nasjonale økonom-miljøer for å kunne fungere glimrende, spesielt overfor ungdom. Slår det an, kan det raskt oppnå en god omsetning både her hjemme og etter hvert der ute. Underveis har hun satset på crowd-finansiering av prosjektet og fått med seg en rekke investorer fra hele landet.

– Brettspill har vært familiehobbyen i alle ferier. Å lage et helt nytt spill falt helt naturlig, smiler hun.

Mange dilemmaer

Hun er imidlertid klar over at det kommer til å bli lite brettspill knyttet til den nye styrelederjobben i Folkets Gave. Også her er det snakk om brikker som må plasseres på rett plass til rett tid og penger som må husholderes med, men innholdet er annerledes og mye viktigere for et stort antall mennesker.

– Jeg og vi har mye å tenke gjennom, sier hun og viser dernest til stiftelsens formål. Den er dimensjonert for nasjonal jobbing. Oppfølging av Brukerhuset innebærer jobbing på regionalt nivå, samtidig som oppfølgingen av alle brukerne av helsetjenestene skjer på lokalt nivå. Hvordan all aktivitet skal finansieres og organiseres ordentlig på kryss og tvers av dette landskapet, er foreløpig et stort spørsmålstegn i Heidi Kolstøs hode.

Må forankre

På strategiseminaret fikk hun mange innspill og like mange gode tilbakemeldinger om måten å tenke på.

–Det som er viktig nå, er å få til en tung forankring av hva vi egentlig skal drive med i årene som kommer, sier hun idet hun viser til at nyorienteringen i stiftelsen for et par år siden skjedde vel raskt. Her er det mye som tydeligvis må tenkes grundig gjennom og forankres. Folkets Gave har dessuten mye omdømmearbeid som må gjøres i tiden som kommer. For Heidi Kolstø er det alt for tidlig å komme med programerklæringer og vi har stor forståelse for det.

Men vi gleder oss ærlig talt til fortsettelsen.