– Regionen må mobilisere og jeg tar gjerne ballen for å få dette til, sier Haugesunds ordfører, Arne-Christian Mohn, til Jobb&Næring. 

– Våre stortingspolitikere må dessuten være på og sørge for at de ulike partigruppene blir oppdatert om potensialet som ligger i de petromaritime klyngene på Haugalandet og i Sunnhordland, sier Mohn og viser til at tilsvarende sammensatte, maritime industrimiljø bare finnes ett annet sted i landet, nemlig på Sunnmøre. Arne-Christian Mohn framhever spesielt Aibel sin rolle i Statoils Hywind-prosjekt som et glitrende eksempel på hvordan høyverdig norsk offshorekompetanse i vår region kan bli en spydspiss i satsingen på flytende vindmøller. Flere av regionens rederier har også hatt oppdrag i forbindelse med montering av havvind-installasjoner.

Mohn mener at det nå vil være riktig å avvente hvilke konklusjoner som NVE trekker i slutten av mars. Deretter vil det være riktig å påvirke det sentrale politiske miljø om det fortsatt skulle være usikkerhet om at Utsira nord blir ett av de to foretrukne områdene.