– Det er nå engang slik at om ikke vi griper denne muligheten, er det andre som griper den. Det er derfor det er så viktig å være på ballen nå, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Stord.   

Vi fikk en kort samtale med henne og hennes lokale kolleger i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Halleland og Hege Haukeland Liadal i en pause på Haugesundkonferansen i Maritim Hall. Terje Halleland (Frp) minnet oss om at det som nå skjer, er et resultat av et langsiktig politisk arbeid. Når Regjeringen har bestemt seg for at tiden er moden for å gå tungt inn i offshore havvind, skyldes det press fra lokalpartiene langs kysten  De signalene som kom i statsbudsjettet blir nå fulgt opp av Olje- og energidepartementet.

Må kjenne vår besøkelsestid

– Det er ikke ny kraft vi er ute etter, men en teknologiutvikling. Samtidig har Enova fått styringssignaler om at dette skal direktoratet være med på å finansiere, det vil si inntil 60 prosent av kostnadene, sier Halleland og mente at Haugalandet og Sunnhordland bør kjenne sin besøkelsestid og komme seg på banen i denne saken.  Departementet bør i vår vite hva stor-regionen har å tilby. Et slikt arbeid må koordineres og organiseres snarest mulig. Dette handler om hva leverandørindustrien vår kan jobbe med parallelt med olje og gass.

– Vi har kompetansen!

Liv Kari Eskeland (H) er hjertens enig. Regionen vår er nødt til å komme på banen for å fortelle hvilken kompetanse som finnes her, fortelle at det er ei tungt sammensatt klynge og at det er en faglig bredde som innebærer at bedriftene våre kan levere kunnskap og ferdigheter til det teknologiske utviklingsarbeidet som nå må komme.

– Får vi dette til, kan det bli et fantastisk eventyr for oss, kommenterer hun.

– Vi må presse på!

Hege Haukeland Liadal viste til at også Arbeiderpartiet følger nøye med på de signalene som kommer fra regjering og statsråd og synes at det er et spennende initiativ som her tas. Det er viktig at regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden står sammen om denne saken og at hele det politiske miljøet på begge sider av fylkesgrensen utøver press ved å påpeke at det er helt naturlig å legge et av demo-områdene utenfor vår kyststripe.