– En norsk demopark kan gjøre at nye fundamentløsninger kan bli testet ut og utgjøre ett spennende potensiale for internasjonalt salg, sier, Erling Matland, (bildet) ansvarlig i Aibel for forretningsutvikling i Offshore Wind.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Jobb&Næring spurte den erfarne industrimannen om behovet for en norsk demopark for offshore havvind.  Han viser til at flytende havvinds-turbiner er forholdsvis nytt og behovet vil bli stort I flere land der man ikke har grunne farvann til installasjon

– Så langt er det bare testparker som er utført der Statoil `s ”Hywind Scottland” er ett godt eksempel og der Aibel i Haugesund hadde betydelig engasjement i engineering og assistanse på innkjøp, montering på Stord samt offshore installasjon i Skottland, svarer han og er positiv til det initiativet som regjeringen nå har tatt. Det er strategisk viktig om norsk leverandørindustri skal styrke sin posisjon på det globale markedet for flytende installasjoner.

Rammebetingelsene viktigst

Med bakgrunn i de erfaringene som Aibel allerede har høstet i det europeiske havvind-markedet, mener han at gode rammebetingelser fra myndighetenes side er viktigere enn lokalisering. 

– For prosjektering og installasjon er det ikke veldig viktig at det er Utsira Nord som blir det valgte området , men at de som skal bygge ut får betingelser som gjør at en demopark kan gjøres i Norge, sier han og viser til at Hywind-turbinene som Statoil installerte i Skottland, ble sammenstilt på Stord og slept til Skottland.

Regionen har kunnskapene som trengs

– Har Haugalandet/Sunnhordland tilstrekkelig kompetanse/industriell kraft for å kunne være en form for «vertskap» eller landbase for en slik demopark?

 –Velges Utsira Nord til demoområde vil Haugalandet/Sunnhordaland være en meget gunstig beliggenhet for en landbase. Den stor offshore olje- og gass-kunnskapen vi har i området, gjør at alle elementer som trengs av kunnskap er tilgjengelig her.

Spennende, men…

– I hvor stor grad tror du at konsern-ledelsen i Aibel kommer til å engasjere seg i hvor en slik demopark blir lokalisert?

– Aibel satser på å være med i dette markedet og synes det er spennene hvis en testpark kan legges til Utsira Nord for vedlikeholdsoppgaver, men er ikke avhengig av denne lokaliseringen for prosjektering, bygging og sammenstilling, svarer Erling Matland.