Årets store og viktige møte- og nettverksdag for nærings- og samfunnslivet på Haugalandet og i Sunnhordland nærmer seg med raske skritt. Fortsatt er det ledige plasser for etternølerne.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Godt over fire hundre næringslivs- og organisasjonsfolk samt politikere fra alle nivå var for to uker siden påmeldt årets Haugalandskonferanse på Scandic Maritim Hotel i Haugesund fredag 9. mars.

De to arrangementsansvarlige i Næringsforeningen Haugalandet, Bernt Jæger og Ingeline Kaldestad, har døren åpen for ytterligere påmeldinger til denne tradisjonelle treffdagen for samfunnsaktører fra hele stor-regionen. I fjor var det hele 580 som deltok på en vellykket konferanse. Jæger og Kaldestad regner med at også i år er det mange som først bestemmer seg for å delta de siste ukene.

Speiler mulighetene
De to mener at årets program favner bredt og er relevant. Årets slagord eller røde tråd er ”Her og Nå”. Hensikten er å speile mulighetene som næringslivet står foran akkurat nå både nasjonalt og internasjonalt. Optimismen er på vei oppover i regionen etter noen tøffe år spesielt i offshorenæringene og det åpnes nye mulighetsvinduer. Programmet for dagen er tredelt, Den første bolken har fokus på Lille Haugalandet i Den Store Verden; andre bolk har fokus på den teknologiske utviklingen både i mikro og makro og tredje bolk handler om Fornuft & Følelser, kombinasjonen av Hode og Hjerte. Bernt Jæger sier at det er jobbet godt med å komponere et program som både kan tilføre deltakerne faglig og menneskelig inspirasjon. Samtidig minner han om at hovedtyngden av tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne gjennom mange år fortsatt dreier seg om denne konferansens verdi som møteplass.

– Det er god plass for business og bygging av nye allianser, sier han og nevner i den sammenheng at det faktisk også ble inngått noen kontrakter på fjorårets konferanse. Noen snudde seg fort rundt.

Populær festmiddag
Både Jæger og Kaldestad framhever ellers at konferansen også har en selskapelig del. Tradisjonen tro holdes det en festmiddag på hotellet om kvelden der det bl.a. deles ut pris til årets bedrift.

– Dette er en uformell sammenkomst, understreker Ingelie Kaldestad. Med andre ord ingen stivsnippet greie.

– Det er ikke mange næringslivskonferansen som trekker folk ut en fredagskveld. Det klarer vi, legger Bernt Jæger til. Vi nevner i den sammenheng at det er Ingvild Tennfjord, en landets mest leste vinjournalister, som skal lose deltakerne gjennom konferansen. Ukentlig når hun en million lesere med sin humoristiske tilnærming til både folk og vin. På Haugalandskonferansen har hun lovet å sørge for bobler og jubel både i konkret og overført betydning. Hva det egentlig innebærer bør du faktisk selv være til stede for å oppleve på nært hold. Om du har lyst å ha noe å fortelle til kollegene dine etterpå.

VENTER PÅ PÅMELDINGS-INNSPURTEN: Bernt Jæger og Ingeline Kaldestad har fortsatt noen ledige seter til årets Haugalandskonferanse på Scandic Maritim. Foto: TEJ