Da Geir S. Toskedal  ikke klarte å bli gjenvalgt til Stortinget sist høst, var han innstilt på å gå tilbake til en jobb i kultursektoren i Karmøy kommune.  Til hans store glede endte det med at han ble tilbudt en nyopprettet stilling som kommunal koordinator for alle aktiviteter omkring kirka og utgravingene på Kongsgården på Avaldsnes.

Tekst: Terje Emil Johannesen

– Jeg har fått en privilegert stilling som jeg er hundre prosent motivert for og spennende arbeidsoppgaver, sier Geir S. Toskedal. Jobben  passet ham som hånd i hanske etter å ha vært rektor på to skoler, hatt mange år i lokalpolitikken og fire svært travle år på Stortinget. I og med at han også har fulgt Avaldsnes-prosjektene og –tiltakene på nært hold i alle år, var det nesten som mental skreddersøm å betrakte.

Førti prosjekter

Vi teller midten av februar og han er i full sving i et også bokstavelig talt utfordrende landskap. Han tegner et kart for oss med en oversikt over alle de instanser som er involvert i pågående aktiviteter og prosesser i det gamle kongsgårdområdet. De er svært mange. For å holde oversikten og ikke minst trådene i de omkring førti pågående store og små prosjektene, har kommunen organisert et Utviklingsråd som Toskedal skal lede. Her sitter alle kommunale etater som trenger å være ajour med pågående arbeid.

DET SENSASJONELLE FUNNET: Geir S. Toskedal foran kirkemuren og utgravingsområdet innenfor som avdekket dimensjonene på fordums bygningsmasse på kongesetet. Nå skal han koordinere det videre arbeidet. Foto: TEJ

En sensasjon

– For deg som har fulgt Avaldsnes-prosjektet så tett i så mange år var vel avdekkingen av Kongsgård-ruinen noe helt spesielt?

– Det var en stor opplevelse i 2016 å oppdage at det var flere ruiner omkring kirka enn hva vi viste om.  Jeg vil kalle det en sensasjon.  Konsekvensen var at alle de tunge faglige miljøene kom på banen og begynte å grave.  Etter hvert som de nærmet seg kirkemuren, så de at her var det mer. Da var det imidlertid slutt på pengene.  Da klarte vi å få til en utsettelse på tidsfrist for tildekking fra Universitetet i Oslo og fra Riksantikvaren. Jeg tok finansieringsspørsmålet på Stortinget den høsten og fikk tilslutning til økte bevilgninger for å fullføre gravearbeidene. Vi fikk plusset på helt nødvendige 5,4 millioner kroner, forklarer Toskedal.

Stormaktsenter

Alle vet i dag hva som ble funnet da arkeologene fortsatte gravearbeidet innenfor kirkemuren i fjor. De avdekket at det i denne kongsgården også hadde vært en stor kongshall. Det var det store, nye.  Her har det altså ligget en kongsgård i stein som har vært sytti meter lang og ni meter bred og kanskje hele 22 meter høy. Med disse dimensjonene snakker vi om et stormaktsenter på vestkysten i Norge på 1300-tallet.  Toskedal viser til at historikerne mener at denne bygningen bare fikk stå i 50-60 år. Kampen mellom nordmennene og hanseatene var da så tilspisset at de ødela hverandre.  Deretter ble landet rammen av Svartedøden. Den norske kongemakten ble pulverisert og danskekongen overtok herredømmet.

– Kongshallen på Avaldsnes er den fjerde hallen som er funnet i Norge  og er den største og eneste som har ligget utenfor byene.  Det viser hvor viktig Karmsundet var for å kunne sitte med makten, påpeker han.

– Må norsk historie skrives om etter de siste funnene på Avaldsnes?

– Ja, jeg tror at de faglige miljøene nå kommer til å endre forståelsen av Karmøy og Vestlandet som maktsenter gjennom flere tusen år. Universitetet i Oslo jobber nå internasjonalt med ulike fagmiljøer der kunnskapen om dette funnet gjøres kjent.

Kongsgård-området om ti år

– Om du skal gjøre opp status for jobben din om ti år, hva har da skjedd omkring kirka og den historiske kongsgården på Avaldsnes?

– Det perfekte bildet er ei nyrestaurert, flott kirke; et uteområde som er formet som en middelalderpark der ruinene er åpne og tilgjengelige for publikum. Det skal være bygget en aktivitetspark for barn og unge og historiesenteret har styrket sin posisjon som kunnskapsplass, formidlingssenter og som reiselivsdestinasjon.  Videre har vi for lengst bygget ferdig ny kirkegård og ny parkeringsplass. Hele området fra Bukkøy og innover skal skinne og være en pryd for landet. Det vil foreligger så mye forskning og dokumentasjon at det vil være et helt nytt reisemål og opplevelsessenter for lokalbefolkningen og for tilreisende turister.

Før han og Karmøy kommune kommer så langt er det mye hardt arbeid som må gjøres. Finansiering må på plass, mange gode krefter samordnes.

Geir S. Toskedal vil utvilsomt bli en god og utholdende los inn i statens mange og ofte lange korridorer.